ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ιούν 20185

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΥΠΠΕΘ προτίθεται να δώσει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν στη Γ΄ Γυμνασίου από το σχολικό έτος 2018-2019 να παρακολουθήσουν πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (καλή γνώση της γλώσσας-‘’lower’’) στην αγγλική γλώσσα ή πρόγραμμα για την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μετά το πέρας του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος, επί 3 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Στο τέλος του σχολικού έτους οι μαθητές/τριες που θα παρακολουθήσουν  τα μαθήματα αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν στις εξετάσεις αγγλικής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (επιπέδου Β2) ή στη διαδικασία πιστοποίησης της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ, για την οποία επίκειται η κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή.

 

Για τον σκοπό αυτό και τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό των τμημάτων, καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που αποφοιτούν από τη Β΄ Γυμνασίου κατά το τρέχον σχολικό έτος και επιθυμούν τη συμμετοχή των παιδιών τους σε ένα από τα δύο προγράμματα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας τη συνημμένη δήλωση και παραδίδοντάς την στο σχολείο την ημέρα παραλαβής του ελέγχου προόδου.(ή μέχρι τις 12 Ιουνίου 2018)

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο/Η υπογράφων/ουσα……………………………………………………………………………………………….γονέας/ κηδεμόνας  του/της μαθητή/τριας …………………………………………………………………………..……………. της Β΄ τάξης του …………………….Γυμνασίου……………..……………………………

ΔΗΛΩΝΩ

Επιθυμώ το παιδί μου να παρακολουθήσει στη Γ΄ τάξη κατά το σχολικό έτος 2018-19 (σημειώνετε το ένα ή το άλλο τετραγωνίδιο, όχι και τα δύο):

α) Το πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ

ή

β) Το πρόγραμμα για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδου Β στην αγγλική γλώσσα

………………/06/2018

                                                                                      Ο/Η ΔΗΛΩΝ/-ΟΥΣΑ

 

Πληροφορική Α’ Γυμνασίου

Απρ 201819

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Πληροφορικής με τα τμήματα Α1,Α2,Α3 και Α4 εργαστήκαμε πάνω στην ενότητα του Διαδικτύου, εστιάζοντας  στα αντικείμενα των Ψευφών Ειδήσεων (Fake news), στην κριτική σκέψη στο διαδίκτυο, τον πληροφοριακό γραμματισμό, καθώς τα θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Μερικά από τα αποτελέσματα των βιωματικών δραστηριοτήτων:

οι προτροπές των μαθητών για το πώς να σκεφτόμαστε στο διαδίκτυο: PosterFAkeNews

 

Γ Γυμνασίου: Πληροφορική, Χρονοδιάγραμμα εργασιών β΄ τετραμήνου

Μαρ 201811

Χρονοδιάγραμμα Γ 2017

Εκδηλώσεις Λήξης σχολικού έτους – Αλγοριθμική Λογική από μαθητές σε εκπαιδευτικούς

Ιούν 20154

Οι μαθητές της Γ΄Γυμνασίου, στο μάθημα της Πληροφορικής γνώρισαν και έμαθαν για τις έννοιες του Προβλήματος, του Αλγορίθμου και του Προγραμματισμού, μεταξύ άλλων με χρήση των λεγόμενων unplugged δραστηριοτήτων, από τις οποίες εντυπωσιάστηκαν. Για αυτό το λόγο και θέλησαν να τις εφαρμόσουν οι ίδιοι στους καθηγητές άλλων ειδικοτήτων.

Έτσι ετοίμασαν σχετική αφίσα για τη διοργάνωση, έντυπο κατάθεσης αίτησης για ομάδα καθηγητών και τα σχετικά φύλλα εργασίας των ομάδων.

Από τους καθηγητές δημιουργήθηκαν και δήλωσαν συμμετοχή οι εξής ομάδες:

Anonymous με τους Κουτσούκο Γιώργο, Καραπάνου Δόμνα, Ελευθεριάδου Βιβή και Θωμαϊδου Ιωάννα (αντικαταστάθηκε στην πορεία από τον καθηγητή Πολυχρονιάδη Γιώργο)

Ότι να’ναι με τους Ρίζου Σοφία, Τσιάπαλη Μάγδα, Σιάτρα Ευδοκία και Ηλιοπούλου Φλοριάνα

Ωρίων με τους καθηγητές Μπόσκο Βασίλη, Κυρατζή Ανθή, Χατζηαντωνίου Μένη και Σταματοπούλου Λίνα

Οι δραστηριότητες ήταν το «Το Πάζλ Ανταλλαγής» [πηγή Swap Puzzle – Teaching London Computing ], η «Οι φίλοι μου της Ρομποτικής» [πηγή Thinkersmith, My Robotic Friends ] και η «Εγκλεισμός» [πηγή Teaching Llondon Computing – Searching to Speak ]. Ο τρόπος βαθμολόγησης αφορούσε σε τρεις άξονες: α) Αποτέλεσμα, β) Μεθοδολογία και γ) Συνεργασίας

WP_20150513_019Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα ό,τι να ‘ναι με 14 βαθμούς, δεύτερη η ομάδα Anonymous με 13 βαθμούς και τρίτη η ομάδα Ωρίων με 9 βαθμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νικήτρια ομάδα συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στον άξονα της Συνεργασίας, ενώ εντύπωσε προκάλεσε η ομάδα Αnonymous η οποία στη δραστηριότητα του εγκλεισμού πρότεινε τον αλγόριθμο της δυαδικής αναζήτησης.

5 6 7 WP_20150513_002 WP_20150513_004 WP_20150513_005 WP_20150513_006 WP_20150513_007 WP_20150513_009 WP_20150513_010 WP_20150513_011 WP_20150513_012 WP_20150513_013 WP_20150513_015 WP_20150513_018 10 4

 

Unplugged δραστηριότητες στον Προγραμματισμό (Γ’ Γυμνασίου)

Μαρ 201520

Έχοντας ήδη εξοικειωθεί και μάθει αρκετά πράγματα από τον προγραμματισμό στα περιβάλλοντα Scratch (scratch.mit.edu) και αφού κάναμε και κάποια μαθήματα στο περιβάλλον προγραμματισμού Appinventor (appinventor.mit.edu), θεωρήσαμε καλή πρακτική να επαναφέρουμε τη θεωρία στο μυαλό μας:

Τι είναι πρόβλημα;

Τι είναι αλγόριθμος; Πώς σχετίζεται ο αλγόριθμος με ένα πρόβλημα; Ποια κριτήρια πρέπει να έχει μια σειρά οδηγιών ώστε να είναι αλγόριρθμος;

Πώς σχετίζεται ο αλγόριθμος με το Πρόγραμμα;

Τι είναι τα συντακτικά λάθη στον προγραμματισμό; Και τι είναι τα λογικά λάθη;

Τι δουλειά κάνει ο Μεταγλωττιστής / Διερμηνευτής;

… όχι όμως θεωρητικά, αλλά με unplugged δραστηριότητες, δηλαδή δραστηριότητες αλγοριθμικής σκέψης χωρίς υπολογιστή:

Οι δραστηριότητες αυτές είναι:

«Το Πάζλ Ανταλλαγής» [πηγή Swap Puzzle – Teaching London Computing ]

Οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν ένα απλό (αρχικά) πάζλ ανταλλαγής. Βασικός σκοπός δεν είναι η επίλυση του παζλ, αλλά η σχεδίαση και καταγραφή μιας σειράς εντολών που να το κάνει, τέτοιες που να μπορεί να τις ακολουθήσει ο καθένας. Οι εντολές αυτές θα πρέπει να λύνουν το παζλ με το μικρότερο δυνατό αριθμό κινήσεων, ώστε ο αλγόριθμος να είναι όσο πιο αποδοτικός γίνεται. Αφού ολοκληρώσουν την καταγραφή, οι μαθητές περνούν στο στάδιο της δοκιμής, παίζοντας οι ίδιοι τον ρόλο των γιγάντιων κομματιών πάνω στο ταμπλό με αντίπαλο τον χρόνο και ελέγχοντας αν η λύση που έδωσαν είναι σωστή. [πηγή μετάφρασης: ΣΕΠ Χίου]

WP_20150310_009

2η άσκηση με 5 καρέκλες

2η άσκηση με 5 καρέκλες

το φύλλο σύνταξης των εντολών

το φύλλο σύνταξης των εντολών

«Οι φίλοι μου της Ρομποτικής» [πηγή Thinkersmith, My Robotic Friends ]

Εδώ οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες καλούνται αρχικά να εξοικειωθούν με τη γλώσσα των ρομπότ που περιλαμβάνει τις κινήσεις: κινησεις. Μόλις οι μαθητές είναι έτοιμοι, τα ρομπότ κάθε ομάδας εγκαταλείπουν την αίθουσα. Παίρνουν μαζί τους ένα σετ πλαστικών ποτηριών για να κάνουν προπόνηση μόνοι τους. Τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων λαμβάνουν ένα επιθυμητό τελικό σχηματισμό ποτηριών και ένα σετ ποτηριών σε στοίβα. Σκοπός είναι να γράψουν τη σειρά των εντολών που θα αποφέρει το τελικό αποτέλεσμα. Ο χρόνος τρέχει… και όταν παρέλθει, καλούνται πίσω τα ρομπότ. Ο κανόνας λέει ότι κανείς δε μιλάει. Τα ρομπότ φτάνουν στις ομάδες τους και με ρομποτική ησυχία, εκτελούν τον κώδικα που έγραψε η ομάδα τους.

Εξοικείωση (όλοι μαζί)

Εξοικείωση (όλοι μαζί)

Μάθαμε τη "γλώσσα"

Μάθαμε τη «γλώσσα»

1ο Πρόγραμμα

Πρώτο Πρόγραμμα

Έτοιμο το 1ο !

Έτοιμο το πρώτο !

Το ΡΟΜΠΟΤ εκτελεί τον κώδικα της ομάδας του

Το ΡΟΜΠΟΤ εκτελεί τον κώδικα της ομάδας του

Η ομάδα δουλεύει για το 2ο Πρόγραμμα

Η ομάδα δουλεύει για το 2ο Πρόγραμμα

Το καταφέραμε!

Το καταφέραμε!

Η τρίτη δραστηριότητα λέγεται «Εγκλεισμός» [πηγή Teaching Llondon Computing – Searching to Speak ] (ακόμη δουλεύουμε πάνω σε αυτήν) και αφορά στο σύνδρομο του Εγκλεισμού:

Διερευνάται ο σχεδιασμός ενός αλγορίθμου που θα επέτρεπε σε ένα άτομο με σύνδρομο εγκλεισμού να επικοινωνήσει. Το σύνδρομο εγκλεισμού είναι μια κατάσταση κατά την οποία ο ασθενής μένει εντελώς παράλυτος, μετά από ένα εγκεφαλικό. Μπορεί να δει, να ακούσει και να σκεφτεί, όμως δεν μπορεί να μιλήσει. Πώς θα μπορούσε ένα άτομο με σύνδρομο εγκλεισμού να γράψει ένα βιβλίο; . [πηγή μετάφρασης: ΣΕΠ Χίου] [Ευχαριστούμε και τον συνάδελφο ΠΕ-19 Πασχάλη Γκότσικα για την πληροφόρηση για αυτήν τη δραστηριότητα]

.Φωτογραφίες:

α) με σειριακή αναζήτηση και μετά με β) πρόβλεψη (predictive texting):WP_20150401_002

γ) Προβληματισμοί για τα προβλήματα από σημεία στίξης, κενά μεταξύ λέξεων, τονισμός, κα:

Προβληματισμός για στίξη, θαυμαστικά, κενά

δ) Μια υπόθεση για το πόσα κλεισίματα του βλεφάρου μπορεί να απαίτησε το βιβλίο:

Συγκριση μεταξύ αλγορίθμων αναζήτησης

ε) Γνωριμία με τη Δυαδική αναζήτηση:

Το μοντέλο για Δυαδική Αναζήτηση

ζ) Σύγκριση αλγορίθμων:

Υπόθεση για το βιβλίο

η) Εφαρμογή δυαδικής αναζήτησης σε ζεύγη:

Αριστερά η κρυφή λέξη και δεξιά το πρώτο αποτέλεσμα της δυαδικής αναζήτησης με 6 αναζητήσεις για το γράμμα «Π» αντί για 16 που απαιτούνταν με τη σειριακή αναζήτηση:

κρυφό2_ΔυαδαπόΔυαδ2

 

 

 

 

Διαδίκτυο – Οδηγός ασφάλειας για γονείς

Μαρ 201520

Σύντομες και εύκολες ρυθμίσεις για βελτιωμένη ασφάλεια του παιδιού στο διαδίκτυο.

http://www.teachthought.com/wp-content/uploads/2013/07/internet-safety-cheat-sheet.jpg

πηγή: teachthought.com

Γ΄τάξη Προγραμματισμός κινητών συσκευών σε AppInventor

Μαρ 20154

Τμήματα της Γ’ τάξης δημιουργούν πρόγραμμα screensaver για τα Android κινητά και τάμπλετ τους:

Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους πληροφορικούς του Συλλόγου Πληροφορικών Χίου για τα φύλλα δραστηριοτήτων.

 

20150303_113407 20150303_113408 20150303_113410

 

για τα μάτια σας μόνο…

Φεβ 201524

Πολλοί άνθρωποι σήμερα υποφέρουν από κόκκινα ερεθισμένα μάτια, οπτική κόπωση, πονοκεφάλους, «θολή» όραση ακόμη και από αϋπνία κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση ψηφιακών συσκευών. Πολλά από αυτά τα συμπτώματα προκαλούνται από το αποκαλούμενο «όρατό φως υψηλής ενέργειας» γνωστό και ως μπλε φως, το οποίο εκπέμπεται από τις ψηφιακές συσκευές. Το μπλε φως από μόνο του είναι φυσικό φαινόμενο, άλλωστε βρίσκεται και μέσα στο φως της ημέρας και μας βοηθά να κρατηθούμε ξύπνιοι. Η υπερβολική έκθεση σε αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις.

Έρευνες (δείτε εδώ  και εδώ) αναφέρουν ότι η έκθεση στο μπλε φως πριν από τον ύπνο μπορεί να στρεβλώσει τον φυσικό (κιρκαδιανό) ρυθμό και να προκαλέσει αδυναμία στο να αποκοιμηθείτε.

Η αιτία είναι ο φωτοϋποδοχέας στα μάτια σας, που ονομάζεται Melanopsin. Αυτός ο υποδοχέας είναι ευαίσθητος σε ένα μικρό φάσμα (460-480nm) μπλε φωτός που μπορεί να καταστείλει την παραγωγή μελατονίνης – της ορμόνης που είναι υπεύθυνη για τον υγιή κύκλο ύπνου-εγρήγορσής μας.

blue light

Για να μην φτάσετε στο σημείο να βλέπετε την οθόνη του υπολογιστή σας με γυαλιά ηλίου 😎 προκειμένου να προστατέψετε τα μάτια σας, υπάρχουν εφαρμογές τόσο για υπολογιστή όσο και για andoird συσκευές που σας παρέχουν τη δυνατότητα να παραμετροποιήσετε τόσο την αντίθεση των χρωμάτων όσο και να ξεκουράζετε τα μάτια σας κατά τη διάρκεια του 24ώρου.

Γιατί, κακά τα ψέματα, αν δεν κοιτάμε μια οθόνη υπολογιστή ή μια τηλεόραση, οι περισσότεροι κοιτάμε την οθόνη της ταμπλέτας μας ή του κινητού μας.

Οι δημιουργοί τους υποστηρίζουν ότι οι εφαρμογές αυτές, αν σας αρέσει να διαβάζετε το βράδυ, θα κάνουν την ανάγνωση λιγότερο κουραστική, ότι οι εφαρμογές αυτές βοηθούν στη μείωση προβλημάτων στον ύπνο σας και στο να μην είναι υπερκινητικά τα παιδιά σας πριν να πέσουν για ύπνο. Αυτά που παίζουν με τάμπλετ ή το τηλέφωνό τους…

περισσότερα εδώ

Φορητές συσκευές Android (κινητό ή τάμπλετ)

Φεβ 201516

Η υπογραφόμενη υποδιευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Κιλκίς, καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ-19, σας ενημερώνω ότι στο πλαίσιο του μαθήματος Πληροφορικής, οι μαθητές της Γ’ τάξης θα πρέπει (και θα τους ζητηθεί) να φέρουν στο σχολείο μαζί τους κινητή συσκευή (τηλέφωνο ή τάμπλετ) λειτουργικού Android που τυχόν διαθέτουν, προκειμένου να διεξαχθούν δύο μαθήματα προγραμματισμού. Οι μαθητές και μαθήτριες δεν είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τέτοια συσκευή και το μάθημα μπορεί να διεξαχθεί ακόμη κι αν μόνο κάποιοι από τους προσκομίσουν τη συσκευή τους. Επίσης, οι μαθητές και μαθήτριες με την άφιξή τους το πρωί στο σχολείο παραδίδουν τη συσκευή απενεργοποιημένη στο γραφείο της εκπαιδευτικού.

Οι ημερομηνίες που αφορούν στα τμήματα έχουν ως εξής:

Γ1α  επανάληψη Δευτέρα 2/3 Γ1β  Πέμπτη 12/3
Γ2α  Τρίτη 3/3 Γ2β  Τετάρτη 18/2
Γ3α  επανάληψη Δευτέρα 12/3 Γ3β  Πέμπτη 19/2
Γ4α  Τετάρτη 11/3 Γ4β  Παρασκευή 13/3
Γ5α  επανάληψη  Δευτέρα 2/3 Γ5β  Πέμπτη 12/3
Γ6  Παρασκευή 20/3

«επανάληψη » σημαίνει ότι δε μπορέσαμε να εκτελέσουμε το πρόγραμμα στις συσκευές και θα επαναληφθεί.

Άννα-Μαρία Παναγιωτίδου, ΠΕ-19

No Hate Ninja Project – A Story About Cats, Unicorns and Hate Speech

Φεβ 201511

« Παλιότερα άρθρα

esafety label

Μουσική

Μουσική

Αρχείο

Kατηγορίες

shinystatTop
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων