ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2014-2015

Νοέ 201421

Με σκοπό την ομαλή λειτουργία του σχολείου, από την οποία αναμένεται να ωφεληθεί ολόκληρη η σχολική μας μονάδα, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή των παρακάτω κανόνων.

Η εφαρμογή των κανόνων προϋποθέτει τrjv ύπαρξή σεβασμού από τον/την κάθε μαθητή/τρια πρώτα προς τους ίδιους, και κατόπιν προς τους/τις συμμαθητές/τριές τους και τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου.

1. Οι μαθητές/ήτριες προσέρχονται εγκαίρως το πρωί στο σχολείο.

2. Μόλις χτυπήσει το κουδούνι, στις 8:00π.μ., χωρίς χρονοτριβή, συγκεντρώνονται στην αυλή του σχολείου μας για προσευχή (κανένας δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια να παραμένει εντός του σχολικού κτιρίου). Όταν βρέχει ή έχει κρύο οι μαθητές/τριες με το χτύπημα του κουδουνιού πηγαίνουν στις τάξεις τους, όπου γίνεται προσευχή ανά τμήμα.

3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών/τριών στην τάξη λόγω αργοπορημένης προσέλευσης Μαθητής/τρια που προσέρχεται αργοπορημένος/η στο σχολείο πηγαίνει στο γραφείο τη<; Διευθύντριας.

4. Ο/η απουσιολόγος φροντίζει το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης να βρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας και φέρει την ευθύνη για τα έντυπα αυτά. Επίσης, κάθε δύο ημέρες τοποθετεί τα αποκόμματα του απουσιολογίου στο ντοσιέ το οποίο φυλάσσεται στη γραμματεία.

5. Κατά το διάλειμμα οι μαθητές/τριες βγαίνουν στην αυλή νωρίς να τρέχουν (κυρίως στις σκάλες) και να φωνάζουν, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, ενώ όταν δεν το επιτρέπει ο καιρός (βροχή, κρύο κ.τ.λ.). κάθονται στα παγκάκια των διαδρόμων κι όχι μέσα στις αίθουσες.

6. Απαγορεύεται η είσοδος και έξοδος στις αίθουσες από τα παράθυρα των διαδρόμων. Μαθητής/τρια που χρησιμοποιεί τα παράθυρα, αποβάλλεται άμεσα από το σχολείο με ειδοποίηση του γονέα.

7. Ακολουθούν με σεβασμό τις οδηγίες των καθηγητών/τριών τους και των εφημερευόντων καθηγητών.

8. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι τάξεις παραμένουν κλειδωμένες για την προστασία των προσωπικών ειδών των μαθητών/τριών και της αίθουσας από φθορές. Ένας μαθητής/ μία μαθήτρια που ορίζεται από τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια και πριν κλειδωθεί η αίθουσα, καθαρίζει τον πίνακα και ανοίγει τα παράθυρα για τον αερισμό του χώρου.

9. Μετά από σχετική άδεια, άρρωστοι μαθητές μπορούν να φύγουν από το σχολείο κατόπιν επικοινωνίας με το γονέα/κηδεμόνα. Καλό θα είναι ο γονέας/κηδεμόνας να έρχεται στο σχολείο να παραλάβει το μαθητή/τρια.

10. Οι μαθητές/τριες φροντίζουν να διατηρούν την τάξη τους και τους κοινόχρηστους χώρους καθαρούς. Σέβονται και διατηρούν καθαρά τα θρανία και τα καθίσματά τους, τους τοίχους κ.λ.π.

11. Οφείλουν να σέβονται το σχολικό κτίριο και να το προστατεύουν από κακόβουλες πράξεις.

12. Το δεκαπενταμελές οφείλει να ελέγχει μία φορά το μήνα τα θρανία και τους χώρους του σχολείου ως προς την καθαριότητα. Το τμήμα που διατηρεί την αίθουσά του και τα θρανία καθαρά θα επιβραβεύεται.

13. Οι μαθητές/τριες για οποιοδήποτε θέμα απευθύνονται στον εφημερεύοντα καθηγητή, στον υπεύθυνο της τάξης τους ή σε οποιονδήποτε καθηγητή είναι διαθέσιμος τη στιγμή εκείνη και μόνο αν δε λυθεί το πρόβλημά τους απευθύνονται στη διευθύντρια. Αν το πρόβλημα χρήζει της παρέμβασης της διευθύντριας, θα φροντίσει ο καθηγητής/τρια να αναφέρει το θέμα. Ωστόσο, αν πρόκειται για μεγάλη ανάγκη ή λεπτό, προσωπικό και σημαντικό θέμα είναι ευνόητο ότι μπορούν όλοι οι μαθητές/τριες να απευθύνονται άμεσα στη διευθύντρια.

14. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται καθημερινά στο σχολείο με ευπρεπή περιβολή που να μην προσβάλλει ούτε τους ίδιους ούτε το σχολείο.

15. Να φέρονται κόσμια και να προσέχουν το λεξιλόγιό τους.

16. Μόνο για πολύ σοβαρό λόγο οι μαθητές/τριες ζητούν άδεια από τον καθηγητή/τρια να βγουν από την τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος και ενημερώνουν άμεσα τη διευθύντρια ή τους υποδιευθυντές.

17. Οφείλουν να μελετούν καθημερινά τα μαθήματά τους και να πραγματοποιούν τις εργασίες που τους ανατίθενται για το σπίτι από τους/τις καθηγητές/τριές τους. Αν για σοβαρούς λόγους δεν έχουν εκπληρώσει τα παραπάνω, θα ενημερώνουν τον καθηγητή/τρια πριν την είσοδό του στην τάξη για το μάθημα.

18. Οι μαθητές που μετακινούνται με λεωφορείο οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια στον οδηγό του λεωφορείου και να σέβονται το όχημα.

19. Οι μαθητές/τριες απουσιάζουν από το σχολείο μόνο για πολύ σοβαρή αιτία και, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την επιστροφή τους στο σχολείο, ο γονέας – κηδεμόνας φροντίζει να δικαιολογήσει τις απουσίες (αν είναι έως και δύο συνεχόμενες ημέρες) ή με ιατρική γνωμάτευση αν η απουσία είναι από τρεις συνεχόμενες ημέρες και πάνω.

20. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ποδηλάτου στην αυλή του σχολείου κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος για λόγους ασφαλείας.

21. Απαγορεύεται αυστηρά να κάθονται στο περβάζι του παραθύρου και να κάνουν τσουλήθρα στα «τειχάκια» της σκάλας εισόδου για λόγους ασφαλείας.

22. Προς αποφυγή ατυχημάτων δεν δίνονται μπάλες στα διαλείμματα. Επίσης μπάλες δεν δίνονται χωρίς την παρουσία καθηγητών Φυσικής Αγωγής.

23. Να τηρείται σειρά στο κυλικείο για ταχύτερη εξυπηρέτηση και αποφυγή συνωστισμού.

24. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου (τουαλέτες, αυλή ) για την προστασία όλων των μαθητών/τριών.

25. Απαγορεύεται οι μαθητές/τριες να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή (φωτογραφική μηχανή, mp3, psp). Η απαγόρευση ισχύει και στους περιπάτους του σχολείου.

26. Όποιος μαθητής/ήτρια τιμωρείται με ωριαία απομάκρυνση από την τάξη, προσέρχεται αμέσως στο γραφείο της διευθύντριας μαζί με τα βιβλία και τετράδια του συγκεκριμένου μαθήματος και αφού γραφτεί στο ποινολόγιο, μελετά το συγκεκριμένο μάθημα, στο χώρο της υποδοχής υπό την επίβλεψη καθηγητή, ως το διάλειμμα. Μετά από τρεις ωριαίες απομακρύνσεις από την αίθουσα, ακολουθεί ιεραρχικά μεγαλύτερη ποινή (ενημέρωση κηδεμόνα έως και ημερήσια αποβολή, ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού).

27. Μαθητής/μαθήτρια που θα γραφεί στο ποινολόγιο του σχολείου με τρεις ωριαίες αποβολές ή μεγαλύτερη ποινή, δεν θέτει υποψηφιότητα στις εκλογές των μαθητικών κοινοτήτων ή αν έχει ήδη εκλεγεί παραχωρεί τη θέση του στην/στην αναπληρωτή/τριά του.

28. Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού η διδακτική ώρα του τμήματος καλύπτεται είτε με τροποποίηση του ημερήσιου προγράμματος είτε με ανάθεση σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό.

29. Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να αφήνουν αντικείμενα (βιβλία, μπλοκ, μπογιές) κάτω από το θρανίο τους.

30. Με τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος οι μαθητές/τριες τοποθετούν τα καρεκλάκια ανάποδα επάνω στα θρανία προς διευκόλυνση του καθαρισμού της αίθουσας.

Μετά από τη γνωστοποίηση των παραπάνω, η παράβασή τους επισύρει τις ανάλογες κυρώσεις.

Ο κανονισμός αυτός γίνεται με σκοπό το όφελος των μαθητών/τριών του σχολείου μας και εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για το κοινωνικό σύνολο, αφού και το σχολείο μας αποτελεί μια μικρή κοινωνία.

Καλούνται οι υπεύθυνοι/ες των τμημάτων αλλά και όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας να μεριμνήσουν για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού, επιβλέποντας, προτρέποντας και καθοδηγώντας το τμήμα τους, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, την πρόοδο των μαθητών/τριών, την πρόληψη ατυχημάτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στη σχολική μας μονάδα. Επίσης θα ήταν χρήσιμη η ανάληψη πρωτοβουλιών για την καθαριότητα και τη διακόσμηση της αίθουσας, ώστε ο χώρος που ζούμε (μαθητές/τριες και καθηγητές/τριες) να είναι ελκυστικός και ευχάριστος για όλους/ες μας.

Σχολικοί περίπατοι και Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Οκτ 201315

Οι Εκδρομές−Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας ρυθμίζονται από το παρακάτω ΦΕΚ

fek-ekdromes.pdf

Κεδυ

Οκτ 201315

Κανονισμός επικοινωνίας δημοσίων υπηρεσιών και οδηγός καλής συμπεριφοράς

 

Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων

 

Κώδικας Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ)

Χρήση κινητών τηλεφώνων

Οκτ 201315

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων από μαθητές και εκπαιδευτικούς στο χώρο του σχολείου:

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.

Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του.

Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται:

α) για τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 Α΄) για την καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος

β) για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄) σχολικές κυρώσεις.

2. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα. Παράλειψη του ανωτέρω καθήκοντος αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, που εμπίπτει στην έννοια της περιπτώσεως στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄).

Ενημέρωση γονέων για τη φοίτηση μαθητή/τριας

Οκτ 201315

Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξης, αφού ενημερώσει το Διευθυντή του Γυμνασίου/Γενικού Λυκείου/ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη τριάντα (30) απουσίες για το Γυμνάσιο ή εικοσιτέσσερις (24) απουσίες για το Λύκειο, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον κηδεμόνα του μαθητή με ταχυδρομική επιστολή. Η επιστολή αυτή θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου εξερχόμενου εγγράφου και ένδειξη «ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ» και θα στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε και από 1η Μαΐου έως την ημέρα λήξης των μαθημάτων για τον ίδιο μήνα. Επισημαίνεται ότι για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Με την παραπάνω επιστολή, ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή (π.χ. αν ο μαθητής έδωσε ή όχι αφορμή για πειθαρχικό έλεγχο), σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Οκτ 201315

(Π.Δ. 485/83, Π.Δ. 60/06, Π.Δ. 50/08)

Τα δικαιολογητικά των απουσιών των μαθητών προσκομίζονται στο σχολείο μόνο από το γονέα-κηδεμόνα του μαθητή μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την ημέρα επιστροφής του μαθητή στο σχολείο, και καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο του σχολείου. Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του μαθητή μίας ή δύο ημερών, λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων. Οι ημέρες αυτές των απουσιών που δικαιολογεί ο κηδεμόνας δεν μπορεί να είναι, αθροιστικά για όλο το έτος, περισσότερες των δέκα (10).

Σε καμία περίπτωση δε δικαιολογούνται απουσίες των μαθητών που πραγματοποιήθηκαν χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχόμενες. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο μέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας.

Τα δικαιολογητικά των απουσιών που υποβάλλονται δε δεσμεύουν το Σύλλογο των Διδασκόντων, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας των μαθητών.

Όταν μαθητής συμπληρώνει τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες για το Γυμνάσιο και εικοσιτέσσερις (24) για το Λύκειο, το σχολείο ενημερώνει τον κηδεμόνα του μαθητή με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε και από 15 έως 20 Μαΐου για το 15/μερο του ίδιου μήνα.

Για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των κηδεμόνων κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη για παράλληλη τηλεφωνική ενημέρωση ή ακόμη, όπου αυτό είναι εφικτό, η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΓΟΝΕΩΝ.DOC

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οκτ 201315

1.1. ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.Δ. 485/83, Υ.Α. Γ2/2209/18-03-98, Π.Δ. 60/06, Π.Δ. 50/08)

α. Αν το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

β. Αν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν – δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες.

γ. Με ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων χαρακτηρίζεται επαρκής η φοίτηση μαθητή ο οποίος σημείωσε περισσότερες από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες και όχι πέρα των εκατόν εξήντα τεσσάρων (164), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή σχολιατρική υπηρεσία ή από οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρό που να πιστοποιούν το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας, έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστο δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιωτάτη.

δ. Στη περίπτωση μαθητών αθλητών που συμμετέχουν σε συγκεκριμένες διοργανώσεις (διεθνείς, πανελλήνιους αγώνες … ) με βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Οι πραγματοποιούμενες απουσίες θεωρούνται ως μη γενόμενες ( Υ.Α. Γ2/34293/13-04-2002).

 

1.2. ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.Δ. 51/2008)

 

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις σαράντα (40).

β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις ογδόντα (80) για τα ημερήσια ΕΠΑ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις σαράντα (40) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρ. 3 του Π.Δ. 485/1983 (Φ.Ε.Κ. 184/21-12-1983).

γ) Κατ΄ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Σ με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από ογδόντα (80) έως εκατόν τριάντα (130) απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις σαράντα (40) απουσίες του είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

δ) H φοίτηση των μαθητών είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφόσον οι μαθητές αυτοί είναι πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2.1. ΕΛΛΙΠΗΣ (Ισχύει μόνο για τα Γυμνάσια) Π.Δ. 485/83

(Προσέρχεται σε εξέταση όλων των μαθημάτων το Σεπτέμβριο)

α. Αν το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις εκατόν – δεκατέσσερις (114) και όχι πέρα των εκατόν – εξηντατεσσάρων (164), από τις οποίες όλες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται ως ανωτέρω αλλά η φοίτησή του δεν χαρακτηρίστηκε επαρκής κατά την έννοια των διατάξεων του εδαφίου (γ) της περίπτωσης 1.1.

β. Με ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων χαρακτηρίζεται ελλιπής η φοίτηση μαθητή ο οποίος σημείωσε περισσότερες από εκατόν – εξηντατέσσερις (164) απουσίες και όχι πέρα των διακοσίων δεκατεσσάρων (214), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται ως ανωτέρω, έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστο δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιωτάτη.

2.2 ΕΛΛΙΠΗΣ (Ισχύει μόνο για τις ΕΠΑ.Σ.) Π.Δ. 51/2008

 

(Προσέρχεται σε εξέταση όλων των μαθημάτων το Σεπτέμβριο)

α) Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε από ογδόντα (80) έως εκατόν- τριάντα (130) απουσίες, από τις οποίες τουλάχιστον οι πάνω από τις σαράντα (40) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω.

β)Επίσης, ο Σύλλογος των Διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν τριάντα απουσίες (130) έως εκατόν εβδομήντα (170) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από τις σαράντα (40) απουσίες είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρ. 3 του Π.Δ. 485/1983 (Φ.Ε.Κ. 184/21-12-1983) και η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

3.1. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ (Υποχρεούται να φοιτήσει στην ίδια τάξη) Π.Δ. 485/83, Π.Δ. 60/06, Π.Δ. 50/08

Αν το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις πενήντα (50) και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

3.2. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ (Ισχύει για τις ΕΠΑ.Σ. ο μαθητής υποχρεούται να φοιτήσει στην ίδια τάξη ) Π.Δ. 51/2008

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από σαράντα (40) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

Σημειώνεται ότι:

  • Για τους μαθητές που φοιτούν στα Εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια τα αριθμητικά όρια προσαυξάνονται κατά δεκαέξι (16) Π.Δ. 185/1990, Π.Δ. 60/2006, Π.Δ 50/2008
  • Για τους μαθητές που φοιτούν στα Μουσικά Σχολεία τα αριθμητικά όρια προσαυξάνονται κατά δεκαέξι (16) Υ.Α. Γ2/3850/16-06-1998, Π.Δ.60/2006
  • Για μαθητές με προβλήματα υγείας (σακχαρώδη διαβήτη, αιμορροφιλία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία) προσαυξάνεται το όριο των απουσιών σύμφωνα μετην Υ.Α. Γ2/2209/18-03-1998, την Γ2/339/21-01-1991 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και την Γ2/49918/19-05-2005 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

esafety label

Μουσική

Μουσική

Αρχείο

Kατηγορίες

shinystatTop
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων