ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ιούν 20185

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΥΠΠΕΘ προτίθεται να δώσει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν στη Γ΄ Γυμνασίου από το σχολικό έτος 2018-2019 να παρακολουθήσουν πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (καλή γνώση της γλώσσας-‘’lower’’) στην αγγλική γλώσσα ή πρόγραμμα για την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μετά το πέρας του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος, επί 3 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Στο τέλος του σχολικού έτους οι μαθητές/τριες που θα παρακολουθήσουν  τα μαθήματα αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν στις εξετάσεις αγγλικής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (επιπέδου Β2) ή στη διαδικασία πιστοποίησης της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ, για την οποία επίκειται η κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή.

 

Για τον σκοπό αυτό και τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό των τμημάτων, καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που αποφοιτούν από τη Β΄ Γυμνασίου κατά το τρέχον σχολικό έτος και επιθυμούν τη συμμετοχή των παιδιών τους σε ένα από τα δύο προγράμματα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας τη συνημμένη δήλωση και παραδίδοντάς την στο σχολείο την ημέρα παραλαβής του ελέγχου προόδου.(ή μέχρι τις 12 Ιουνίου 2018)

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο/Η υπογράφων/ουσα……………………………………………………………………………………………….γονέας/ κηδεμόνας  του/της μαθητή/τριας …………………………………………………………………………..……………. της Β΄ τάξης του …………………….Γυμνασίου……………..……………………………

ΔΗΛΩΝΩ

Επιθυμώ το παιδί μου να παρακολουθήσει στη Γ΄ τάξη κατά το σχολικό έτος 2018-19 (σημειώνετε το ένα ή το άλλο τετραγωνίδιο, όχι και τα δύο):

α) Το πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ

ή

β) Το πρόγραμμα για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδου Β στην αγγλική γλώσσα

………………/06/2018

                                                                                      Ο/Η ΔΗΛΩΝ/-ΟΥΣΑ

 

Ενδοσχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Απρ 201810

Τη Δευτέρα 16/4/2018 και την Τρίτη 17/04/2018 οι εκπαιδευτικοί στο 1ο και στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων, επιμορφώθηκαν [έγκριση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ5502/16-03-2018] από τον εκπαιδευτικό σύμβουλο της UNICEF κ.Γεώργιο Σιμόπουλο, στα ζητήματα:

 • Η σημασία και αποδοχή της διαφορετικότητας
 • Η διατήρηση της ομαδικότητας και η διαχείριση πιθανών συγκρούσεων στην τάξη
 • Οι πρακτικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς

Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης περιελάμβανε τις βιωματικές δραστηριότητες και συζήτηση στις ενότητες:

Ταυτότητα, διαφορετικότητα και αποδοχή

 • Ταυτότητα και ετερότητα
 • Στερεότυπα και ενσυναίσθηση

 

Διαχείριση της πολύγλωσσης και πολιτισμικής τάξης. 

 • Διαχείριση του χρόνου και των δραστηριοτήτων
 • Θετική πειθαρχία και διαχείριση συγκρούσεων

Διαφοροποιημένη διδασκαλία

 • Η διαφοροποιημένη διδασκαλία: όρια και προϋποθέσεις
 • Η υποστήριξη της διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας στην τάξη υποδοχής και στην πολύγλωσση τάξη

Φωτογραφίες από την επιμόρφωση στο 1ο Γυμνάσιο Κιλκίς (με συμμετοχή εκπαιδευτικών από το Γυμνάσιο Αξιούπολης):

Φωτογραφίες από την επιμόρφωση (17/4/2018) στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς (με συμμετοχή εκπαιδευτικών από την περιοχή της Παιονίας):

  

Ενδοσχολική Επιμόρφωση για την Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών

Φεβ 201518

Με απόφασή του ο Σύλλογος Διδασκόντων επέλεξε να εφαρμόσει δράσεις ενδοσχολικής επιμόρφωσης για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στον τομέα της εφαρμογής καλών πρακτικών και εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας. Μέσα από τα βιωματικά εργαστήρια που περιλαμβάνουν οι εκπαιδεύσεις, οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν:

 • πώς να προάγουν τη συνεργασία των μαθητών κατά τη διδασκαλία, ώστε οι μαθητές να συνεργάζονται σε ομάδες και έτσι να προάγεται η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας
 • πώς να αποφεύγουν συγκρούσεις και να χειρίζονται καταστάσεις έντασης
 • πώς να κάνουν χρήση καλών πρακτικών στη διδασκαλία τους, διατηρώντας ένα κλίμα αλληλοσεβασμού στην τάξη
 • πώς να προσκαλούν τους μαθητές να εκφράζονται μέσα από τη θεατρική πρακτική
 • πώς να προσκαλούν τους μαθητές σε κριτική σκέψη, μέσα από την ανάγνωση κειμένων

Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στις ημερομηνίες 27/10/2014, 17/11/2014 και 13/02/2015.

Βιωματικό Εργαστήριο στην Ομαδοσυνεργατική Μάθηση -Αρχές και Τεχνικές Εφαρμογής στην τάξη, από το Πρόγραμμα Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την κ. ΠΕ-19, Άννα-Μαρία Παναγιωτίδου:

Βιωματικό Εργαστήριο με τίτλο » Ο Μικρός Πρίγκιπας …επιστρέφει» με την κ.Ευτέρπη Στουγιαννίδου, ΠΕ-05. Πρόκειται για ένα θεατροπαιδαγωγικό εργαστήρι που βασίζεται στο βιβλίο του Σαίντ Εξυπερύ «Ο Μικρός Πρίγκιπας»:

20141027_115014 20141027_114911 20141027_114921 20141027_111713

Βιωματικό Εργαστήριο με «Καλές Πρακτικές στη μάθηση» με την κ. Μαγδαληνή Τσιάπαλη, ΠΕ-07 :

 

 

esafety label

Μουσική

Μουσική

Αρχείο

Kατηγορίες

shinystatTop
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων