Παραλαβή αντιγράφου απολυτηρίου

Ιούν 201826

Παρακαλούνται οι μαθητές που αποφοίτησαν από το Γυμνάσιό μας να προσέλθουν στο σχολείο οι ίδιοι ή οι γονείς τους για να παραλάβουν φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τους.

Το σχολείο θα λειτουργεί Δευτέρα-Παρασκευή στις ώρες 08:00-14:00 καθώς κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών κάθε Τετάρτη 08:30-13:30.

Επίσης μπορούν να παραλάβουν φωγτοαντίγραφα των απολυτηρίων τους και όσοι αποφοίτησαν από το σχολείο μας τα προηγούμενα έτη.

Σχετικά με τις εγγραφές των μαθητών της Α’ Γυμνασίου

Ιούν 201818

Ενημερώνουμε τους γονείς των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2018-19 στην Α΄ τάξη πως οι εγγραφές θα αρχίσουν την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 από τις 8:00 μέχρι τις 13:30. Παρακαλούνται οι κηδεμόνες να έχουν προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία θα δηλωθεί στην αίτηση εγγραφής.

Επίσης σας ενημερώνουμε πως οι γονείς θα συμπληρώσουν 2 έντυπα : μια υπεύθυνη δήλωση και μια αίτηση εγγραφής (καρτέλα μαθητή) με τα πλήρη στοιχεία του μαθητή, όπως ακριβώς αναγράφονται στην ταυτότητα ή στο πιστοποιητικό γέννησης και τα στοιχεία του κηδεμόνα.

Τέλος οι γονείς θα παραλάβουν το «δελτίο υγείας» του μαθητή, το οποίο οφείλουν να παραδώσουν στη διεύθυνση του σχολείου με την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβριο.

Με εκτίμηση η δ/ντρια του σχολείου

Τρίγκα Κωνσταντινιά

Αποτελέσματα – επαναληπτικές εξετάσεις Ιουνίου 2018

Ιούν 201812

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για τα αποτελέσματα των μαθητών, να παραλαμβάνετε τον έλεγχο και να ανανεώσετε την εγγραφή σας από 13 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου και ώρες από 8:00 έως 13:30. Επίσης το Πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας Ιουνίου 2018 και το Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων Ιουνίου 2018 έχει αναρτηθεί στην είσοδο του σχολείου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ιούν 20185

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΥΠΠΕΘ προτίθεται να δώσει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν στη Γ΄ Γυμνασίου από το σχολικό έτος 2018-2019 να παρακολουθήσουν πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (καλή γνώση της γλώσσας-‘’lower’’) στην αγγλική γλώσσα ή πρόγραμμα για την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μετά το πέρας του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος, επί 3 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Στο τέλος του σχολικού έτους οι μαθητές/τριες που θα παρακολουθήσουν  τα μαθήματα αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν στις εξετάσεις αγγλικής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (επιπέδου Β2) ή στη διαδικασία πιστοποίησης της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ, για την οποία επίκειται η κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή.

 

Για τον σκοπό αυτό και τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό των τμημάτων, καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που αποφοιτούν από τη Β΄ Γυμνασίου κατά το τρέχον σχολικό έτος και επιθυμούν τη συμμετοχή των παιδιών τους σε ένα από τα δύο προγράμματα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας τη συνημμένη δήλωση και παραδίδοντάς την στο σχολείο την ημέρα παραλαβής του ελέγχου προόδου.(ή μέχρι τις 12 Ιουνίου 2018)

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο/Η υπογράφων/ουσα……………………………………………………………………………………………….γονέας/ κηδεμόνας  του/της μαθητή/τριας …………………………………………………………………………..……………. της Β΄ τάξης του …………………….Γυμνασίου……………..……………………………

ΔΗΛΩΝΩ

Επιθυμώ το παιδί μου να παρακολουθήσει στη Γ΄ τάξη κατά το σχολικό έτος 2018-19 (σημειώνετε το ένα ή το άλλο τετραγωνίδιο, όχι και τα δύο):

α) Το πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ

ή

β) Το πρόγραμμα για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδου Β στην αγγλική γλώσσα

………………/06/2018

                                                                                      Ο/Η ΔΗΛΩΝ/-ΟΥΣΑ

 

Γ’ τάξη – εγγραφές Λυκείων

Μαΐ 201830

Αφορά τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου

Παράταση της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης»
μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-2019.

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της «Ηλεκτρονικής Αίτησης
Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 22.00 (10.00 μ.μ.).

Υπενθυμίζουμε ότι όποιοι γονείς αντιμετωπίζουν πρόβλημα ασυμφωνίας στοιχείων με τη σχολική βάση myschool, μπορούν να απευθυνθούν στο σχολείο μας για υποστήριξη και τυχόν απαραίτητες διορθώσεις.

Ύλη εξετάσεων Ιουνίου 2018

Μαΐ 201829

Η ύλη των εξετάσεων του Ιουνίου 2018

υλη α’ γυμνασίου 2018

υλη β’ γυμνασίου 2018

υλη γ’ γυμνασίου 2018

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018

Μαΐ 201825

Πρόγραμμα εξετάσεων 1ου Γυμνασίου Ιουν 2018

Υλη φυσικής α’ και γ’ γυμνασίου 2017-2018

Μαΐ 201824

Υλη φυσικής α και γ γυμνασίου 2017-2018

Πληροφορική Α’ Γυμνασίου

Απρ 201819

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Πληροφορικής με τα τμήματα Α1,Α2,Α3 και Α4 εργαστήκαμε πάνω στην ενότητα του Διαδικτύου, εστιάζοντας  στα αντικείμενα των Ψευφών Ειδήσεων (Fake news), στην κριτική σκέψη στο διαδίκτυο, τον πληροφοριακό γραμματισμό, καθώς τα θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Μερικά από τα αποτελέσματα των βιωματικών δραστηριοτήτων:

οι προτροπές των μαθητών για το πώς να σκεφτόμαστε στο διαδίκτυο: PosterFAkeNews

 

Ενδοσχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Απρ 201810

Τη Δευτέρα 16/4/2018 και την Τρίτη 17/04/2018 οι εκπαιδευτικοί στο 1ο και στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων, επιμορφώθηκαν [έγκριση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ5502/16-03-2018] από τον εκπαιδευτικό σύμβουλο της UNICEF κ.Γεώργιο Σιμόπουλο, στα ζητήματα:

  • Η σημασία και αποδοχή της διαφορετικότητας
  • Η διατήρηση της ομαδικότητας και η διαχείριση πιθανών συγκρούσεων στην τάξη
  • Οι πρακτικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς

Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης περιελάμβανε τις βιωματικές δραστηριότητες και συζήτηση στις ενότητες:

Ταυτότητα, διαφορετικότητα και αποδοχή

  • Ταυτότητα και ετερότητα
  • Στερεότυπα και ενσυναίσθηση

 

Διαχείριση της πολύγλωσσης και πολιτισμικής τάξης. 

  • Διαχείριση του χρόνου και των δραστηριοτήτων
  • Θετική πειθαρχία και διαχείριση συγκρούσεων

Διαφοροποιημένη διδασκαλία

  • Η διαφοροποιημένη διδασκαλία: όρια και προϋποθέσεις
  • Η υποστήριξη της διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας στην τάξη υποδοχής και στην πολύγλωσση τάξη

Φωτογραφίες από την επιμόρφωση στο 1ο Γυμνάσιο Κιλκίς (με συμμετοχή εκπαιδευτικών από το Γυμνάσιο Αξιούπολης):

Φωτογραφίες από την επιμόρφωση (17/4/2018) στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς (με συμμετοχή εκπαιδευτικών από την περιοχή της Παιονίας):

  

« Παλιότερα άρθρα

esafety label

Μουσική

Μουσική

Αρχείο

Kατηγορίες

shinystatTop
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων