Απουσίες

Απουσίες

 

Η φοίτηση στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική. Για την τακτική φοίτηση του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο Γονέας – Κηδεμόνας. Ο Γονέας – Κηδεμόνας προσκομίζει αυτοπροσώπως στο σχολείο τα δικαιολογητικά των απουσιών, το αργότερο δέκα ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.

Απουσίες που έγιναν για λόγους υγείας, για πάνω από δύο ημέρες, δικαιολογούνται με βεβαίωση γιατρού ή νοσηλευτικού ιδρύματος.

Για απουσίες μέχρι και δύο ημερών, που έγιναν για λόγους υγείας ή άλλους σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του Γονέα – Κηδεμόνα. Ο Γονέας – Κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογεί απουσίες μέχρι 10 ημερών όλο το χρόνο. Απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς, μέρους του ημερήσιου προγράμματος του σχολείου μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο αν πραγματοποιηθούν με την άδεια του Διευθυντή του σχολείου.

Τα δικαιολογητικά του μαθητή δε δεσμεύουν το Σύλλογο των διδασκόντων όταν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αλήθεια ή μη του προβαλλομένου λόγου απουσίας.

Χαρακτηρισμός φοίτησης

1. Επαρκής: (προάγεται) εφόσον :

α. οι απουσίες δεν υπερβαίνουν τις 64 όλο το χρόνο.

β. οι απουσίες δεν υπερβαίνουν τις 114 όλο το χρόνο, οι πάνω από τις 64 να είναι δικαιολογημένες.

γ. οι απουσίες δεν υπερβαίνουν τις 164 όλο το χρόνο, οι πάνω από τις 64 να είναι δικαιολογημένες, η επίδοση κρίνεται από το Σύλλογο των Καθηγητών ιδιαίτερα ικανοποιητική (Μ.Ο. 14 ½) και η διαγωγή να είναι «Κοσμιότατη».

2. Ελλιπής: (δίνει εξετάσεις τον Σεπτέμβρη), εφόσον:

α. οι απουσίες είναι πάνω από 114 και όχι πάνω από 164, αλλά οι πάνω από τις 64 να είναι δικαιολογημένες.

β. οι απουσίες είναι πάνω από 164 και όχι πάνω από 214, αλλά οι πάνω από τις 64 να είναι δικαιολογημένες, η επίδοση να κρίνεται από τον Σύλλογο ιδιαίτερα ικανοποιητική (Μ.Ο. 14 ½) και η διαγωγή να είναι «Κοσμιότατη».

3. Ανεπαρκής: (απορρίπτεται), εφόσον:

Οι απουσίες υπερβαίνουν τις 64 και δεν αναφέρονται σε καμιά από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Σημείωση: Σε κάθε ημέρα αντιστοιχούν τόσες απουσίες όσες οι ώρες διδασκαλίας στο Ημερήσιο Ωρολόγιο Πρόγραμμα   .

 

 

Διόρθωση

Χωρίς σχόλια ακόμα.

Σχολιάστε

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων