19/03/2020

Μπορείτε να συνεχίσετε να μαθαίνετε στο σπίτι ενώ τα σχολεία είναι κλειστά!

Α΄Τάξη

Να ασχοληθείτε με την πλατφόρμα studio.code.org/courses και να επαναλάβετε αφενός τις δραστηριότητες που κάναμε στην τάξη και αφετέρου να ολοκληρώσετε όλα τα μαθήματα (1-4).

Δείτε το διάστημα αυτό σαν ευκαιρία για να εμπεδώσετε τα εξαιρετικά αυτά μαθήματα προγραμματισμού (20 ωρών), ανεξάρτητα από τις προτεινόμενες ηλικίες. Διαβάστε τις οδηγίες, παρακολουθείστε τα σχετικά videos και δημιουργείστε τα δικά σας προγράμματα.

Β΄Τάξη

Αν ολοκληρώσατε με επιτυχία και το μάθημα 4 στην πλατφόρμα studio.code.org/courses , προχωρήστε με το πάρτι χορού, το minecraft, το ψυχρά και ανάποδα ή τον κλασικό λαβύρινθο… εναλλακτικά επαναλάβετε δραστηριότητες που αρχίσατε στο σχολείο και που δεν προλάβατε να τελειώσετε! Τα μαθήματα αυτά καλύπτουν περισσότερες από 20 ώρες και στο σχολείο αφιερώσαμε μόνο 5.

Το παραπάνω εκπαιδευτικό υλικό στοχεύει στην επανάληψη και εμπέδωση όσων έχουν ήδη διδαχθεί και αποβλέπει στο να μην αποκοπεί ο μαθητής από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Να είστε καλά εσείς και οι οικογένειες σας και να βρεθούμε γρήγορα στο σχολείο μας!