ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ _ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ_2019-2020 

 

19/03/2020

ΟΔΗΓΙΕΣ Α ΤΑΞΗ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ Β ΤΑΞΗ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ Γ ΤΑΞΗ