Erasmus+ KA1 Καινοτομία στην τάξη και στην πράξη 2017-19

 

 

Κατά τα σχολικά έτη 2017-2019,  το 1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+  KA1 το οποίο αφορά στη μαθησιακή κινητικότητα εκπαιδευτικών και επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Στο πρόγραμμα επιμόρφωσης πήραν μέρος τρεις εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου σε δύο διαφορετικά επιμορφωτικά σχέδια. Το πρώτο αφορούσε στην παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου σχετικά με τον πολιτισμό και το δεύτερο στην παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα  «διαδικτυακά εργαλεία στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση».

 

 

Στο πλαίσιο του πρώτου επιμορφωτικού σχεδίου, οι καθηγήτριες Μαρία Σεπυργιώτη (Αγγλικών) και Γεωργία Φέλλιου (Οικιακής Οικονομίας) παρακολούθησαν το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις Αζόρες της Πορτογαλίας, με τίτλο “In Search of the sunset: the Azores”. Στόχος αυτού του σεμιναρίου ήταν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δραστηριοτήτων «στην τάξη και στην  πράξη»που αναδεικνύουν την ανάγκη διατήρησης της πολιτισμικής  κληρονομιάς ενός τόπου, καλλιεργώντας ταυτόχρονα σεβασμό προς τις κουλτούρες άλλων λαών και συμβάλλουν στην ανάπτυξη αξιών όπως αποδοχή της διαφορετικότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.

Με βάση την μεθοδολογία του επιμορφωτικού αυτού προγράμματος, οι δύο καθηγήτριες που συμμετείχαν στην επιμόρφωση προχώρησαν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση μιας δράσης στο 1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, με τίτλο «Ψηλαφώντας την πόλη μας με QRcodes». Η δράση αυτή αποτελεί έναν καινοτόμο τρόπο μάθησης που ενθαρρύνει τους μαθητές να ανακαλύψουν τον τόπο τους μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση της ιστορίας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και γενικότερα αξιοποιώντας γνώσεις από διάφορα μαθησιακά αντικείμενα, όπως  Ιστορία, Λογοτεχνία, Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία, Γεωγραφία κ.α. Οι μαθητές πήραν μέρος σε ένα πρωτότυπο Κυνήγι Θησαυρού στην πόλη του Αμαρουσίου, όπου οι αρχικές πληροφορίες τους δόθηκαν με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και με την αξιοποίηση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων, ενώ οι  οδηγίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τους δίνονταν σε μορφή QRcodes με τη χρήση της εφαρμογής σε smartphones. Αυτός ο τύπος δράσης μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τροποποιώντας το υλικό έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο ηλικιακό και γνωστικό επίπεδο της κάθε βαθμίδας. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και στο Δήμο για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Αμαρουσίου, διαμορφώνοντάς το ώστε να απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και των ενηλίκων.

Ακολουθούν τα linkόπου φαίνονται οι πληροφορίες που δόθηκαν στα παιδιά με τη χρήση chatterpix      https://www.youtube.com/watch?v=9sNASD93-2k

και το βίντεο με το πως εξελίχθηκε η δράση «Ψηλαφώντας το Μαρούσι με QRCodes».

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=DloMK1y4wL0&t=2s

Η ίδια δράση «Ψηλαφώντας την πόλη μας με QRcodes» εφαρμόστηκε  και την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 κατά τη διάρκεια φιλοξενίας καθηγητών και μαθητών από ευρωπαικά σχολεία στα πλαίσια σχεδίου Erasmus+ KA2 . Mαθητές και καθηγητές χωρίστηκαν σε ομάδες και έλαβαν μέρος σε ένα κυνήγι θησαυρού με QRCodes προκειμένου να γνωρίσουν καλύτερα το Μαρούσι. Κάθε ομάδα είχε ένα χάρτη του Αμαρουσίου και μία ακροστιχίδα. Οι ομάδες έπρεπε να ακολουθήσουν τους σταθμούς στο χάρτη του Αμαρουσίου που τους δόθηκε. Σε κάθε σταθμό έπρεπε να λύσουν το γρίφο και να βάλουν τη σωστή απάντηση στην ακροστιχίδα. Κάθε γρίφος ήταν σε μορφή QRCode. Πριν ξεκινήσουν πήραν από την Αμαρυσία Άρτεμις οδηγίες για το τελικό σημείο συνάντησης. Οι ερωτήσεις και οι γρίφοι ήταν φυσικά στην αγγλική γλώσσα και είχαν προσαρμοστεί θεματικά στο κοινό στο οποίο απευθύνονταν.

https://youtu.be/qYv5f1qrtbY

Παρουσίαση καλών πρακτικών στο 1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου (Ιούνιος 2019)

Στις 27 Ιουνίου 2019,στο χώρο του 1ου Γυμνασίου Αμαρουσίου,οι καθηγήτριες Σεπυργιώτη Μαρία(ΠΕ06) και Φέλλιου Γεωργία(ΠΕ80), έκαναν παρουσίαση των Νέων Τεχνολογιών και της μεθοδολογίας που απέκτησαν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με τίτλο: “Insearchofthesunset- theAzores”, στους καθηγητές του 1ου Γυμνασίου Αμαρουσίου. Την παρουσίαση παρακολούθησε και η κα Μακρή Δήμητρα, ΣΕΕ, ΠΕ80 Οικονομίας.

 

 

 

 

Erasmus+KA2 μετίτλο: “ My Sustainable Way Of Life”

Στοπλαίσιοτης 1ηςσυνάντησης τουErasmus+ KA2 που συμμετέχει το σχολείο μας,μετίτλο: “MySustainableWayofLife” για ανταλλαγή καλών πρακτικών,που έλαβε χώρα στη Φιλανδία 28-31 Οκτωβρίου 2019, η καθηγήτρια Φέλλιου Γεωργία έκανε παρουσίασητων νεών τεχνολογιών και της μεθοδολογίας που απέκτησε κατά την συμμετοχή της στο Erasmus+ KA1 με τίτλο : “Insearchofthesunset- theAzores”. Τέλοςέγινε παρουσίαση της δράσης που πραγματοποιήθηκε στο 1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, με τίτλο «Ψηλαφώντας την πόλη μας με QRcodes».Στο linkπου ακολουθεί φαίνεται το βίντεο που παρουσιάστηκε:

https://youtu.be/FWFY7sE9q5Q

 

 

______________________________________________________________________________________________

Αρθρο στην  εφημερίδα Αμαρυσία  που αφορά και στα δύο επιμορφωτικά σχέδια

«Στην τάξη και στην πράξη» μέσω Erasmus+ το 1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

_______________________________________________________________________________________________

 2ο Επιμορφωτικό σχέδιο

Στο πλαίσιο του δεύτερου επιμορφωτικού σχεδίου  η καθηγήτρια Μαθηματικών του σχολείου μας Κατερίνα Ρουμπή παρακολούθησε μια εβδομάδα μαθήματα στον εκπαιδευτικό  οργανισμό «Εruditus», στο Οσλο, τον Αύγουστο του 2018, με θέμα «διαδικτυακά εργαλεία στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση». Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης έμαθε να κατασκευάζει διαδραστικά φύλλα εργασίας, διαβαθμισμένα σχέδια μαθήματος και φύλλα αξιολόγησης που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε μαθητή. Quizlet, kahoot, QRcode, socrative, plickers, adobe spark, wizer, wordwall, padlet, popplet.  Δέκα διαφορετικά εργαλεία με εφαρμογές σε πολλά μαθήματα τα οποία  χρησιμοποιήθηκαν όλη τη σχολική χρονιά 2018-19 στη διδασκαλία των Μαθηματικών με θετικά σχόλια από τους μαθητές.

Παραγόμενα 2ου Επιμορφωτικού σχεδίου

εφαρμόζοντας πέντε εκπαιδευτικά λογισμικά στη διδασκαλία Μαθηματικών που έμαθε η καθηγήτρια Κ. Ρουμπή στην επιμόρφωσή της στο σεμινάριο: Interactive teaching – Using educational games and new technology in order to enhance learners motivation

 

1. Επανάληψη των πρωτοβάθμιων εξισώσεων για τη β’ Γυμνασίου με έναν διαφορετικό τρόπο!

Η αυλή γέμισε qr codes και οι μαθητές κλήθηκαν να τους αποκωδικοποιήσουν και στη συνέχεια να λύσουν 6 εξισώσεις . Μέχρι και η κυρία Σταυρούλα στο κυλικείο είχε το ρόλο της στην επανάληψη των εξισώσεων!!!

 

Πρόκληση προς όλους : δοκιμάστε να ανακαλύψετε ποιες εξισώσεις κρύβονται πίσω από τους κώδικες…ποια από αυτές είναι μια αδύνατη εξίσωση; ποια από αυτές έχει άπειρες λύσεις;

____________________________________________________________________________________________

 

2. Επανάληψη στα είδη τριγώνων στην α’ Γυμνασίου με εφαρμογή quizlet

https://quizlet.com/_4lqk3x

και μετά τεστ είτε με ανοιχτές ερωτήσεις  είτε με αντιστοίχιση είτε ζωντανά όλη η τάξη μαζί οπότε μπαίνει το στοιχείο του ανταγωνισμού και αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους περισσότερους μαθητές.  Σε αυτήν την περίπτωση φροντίζουμε οι μαθητές που αισθάνονται άβολα με τον ανταγωνισμό να μπορούν να δουλέψουν αυτόνομα.

_____________________________________________________________________________________________

 

3. Επανάληψη Αλγεβρας  β’ Γυμνασίου με Socrative

https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/43027615

 

_____________________________________________________________________________________________

 

4.  Padlet  Δημιουργία αρχείου εναλλακτικών Μαθηματικών  δραστηριοτήτων και κοινή χρήση με συναδέλφους καθηγητές Μαθηματικών (διδάσκοντας Μαθηματικά έξω από την αίθουσα διδασκαλίας, διαθεματικά,  μαθαίνω κάνοντας και όχι ακούγοντας, μαθαίνω πειραματιζόμενος και όχι μόνο βλέποντας)

Made with Padlet

______________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Kahoot   επανάληψη γ’ Γυμνασίου

https://create.kahoot.it/share/equations/6c616ead-05c0-4d2f-bb54-25e6dc8d6491

Το kahoot αποδείχθηκε το αγαπημένο λογισμικό των μαθητών καθώς λειτουργεί σαν διαγωνισμός ανάμεσα σε ομάδες  και γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Ζωντανά φαίνεται στην οθόνη η εξέλιξη  και η ομάδα που κερδίζει! Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του, όμως, αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα τεχνικής φύσεως: η ασθενής σύνδεση στο ιντερνετ μας καθυστερούσε μερικές φορές και προκαλούσε απογοήτευση στα παιδιά και έπρεπε να ξεκινάμε από την αρχή.