ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2018 – 19

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ_ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ_87864_31_05_2019

 

 

ΕΞΕ_-_18448_-_2019_-_Ενημέρωση_σχετικά_με_την_εποχική_γρίπη

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ /ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ -ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

ΦΟΙΤΗΣΗ 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

 

 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ

 

 

Κινητά Τηλέφωνα