Μέχρι τη Δευτέρα, 14/10/2019, μπορούν οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών να προσέρχονται στο σχολείο προκειμένου να συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχ.έτος 2019-20 (MIS 5046499) στο πλαίσιο των ΑΠ 6,8, 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση 2014-2020»