ενισχυτική διδασκαλία

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 4194/29-09-2020  και την υπ αριθμ. Πρωτ. 156902/Δ2  17-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ πρόκειται να λειτουργήσουν εξ αποστάσεως με τηλεκπαίδευση τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας μαθητών Γυμνασίου προαιρετικά μετά τη λήξη των κανονικών μαθημάτων δηλαδή μετά τις 14:30 που θα περιλαμβάνει τα μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Η ενισχυτική διδασκαλία δεν θα γίνεται από τους καθηγητές του σχολείου και θα απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές που είναι αδύνατοι στα παραπάνω μαθήματα.

Παρακαλούνται όσοι γονείς επιθυμούν να συμμετέχουν τα παιδιά τους στην ενισχυτική διδασκαλία εξ αποστάσεως να συμπληρώσουν το Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2020_2021 και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο σχολείο στο e- mail:

mail@1gym-ag-varvar.att.sch.gr.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο σχολείο αποκλειστικά ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι και Δευτέρα, 30-11-20.

Απαγορεύεται η επίδοση έγγραφης αίτησης στο σχολείο λόγω μετάδοσης κορωνοϊού.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΥΡΡΟΣ

Αφήστε μια απάντηση