ένα blogs του 1ου ΕΠΑΛ Διονύσου – "Ζήνων"


         Ιστότοπος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ανατολική Αττική

Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τι αφορά
Ο Τεχνικός θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ασχολείται με την τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή των υδραυλικών συστημάτων και συστημάτων θέρμανσης, που λειτουργούν με ατμό ή ζεστό νερό σε σπίτια, εργοστάσια και επιχειρήσεις. Ακολουθώντας τα σχέδια του μηχανολόγου, τοποθετεί τα θερμαντικά σώματα και τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης και στη συνέχεια τα συνδέει με το λέβητα.  Εξασφαλίζει την τήρηση των επιμέρους αλλά και συνολικών προδιαγραφών ή τεχνικών οδηγιών ασφαλείας φυσικού αερίου. Εκτελεί εργασίες σύμφωνα με τα σχέδια, τις γενικές και ειδικές οδηγίες. Συντάσσει και ενημερώνει τα σχετικά έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία της εσωτερικής εγκατάστασης καύσιμων αερίων. Επιλέγει και συντηρεί συσκευές και υλικά που χρησιμοποιεί στην εργασία του. Ελέγχει τις εγκαταστάσεις αερίων και εκδίδει πιστοποιητικά ελέγχου, όπως προβλέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Υπολογίζει και κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά που αφορούν κατασκευές ή μετατροπές εγκαταστάσεων καύσιμων αερίων και συντάσσει τις σχετικές προσφορές.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας του είναι δύσκολες, εργάζεται για πολλές ώρες σκυμμένος, καθιστός, όρθιος ή ανεβασμένος σε σκάλες, κυρίως όταν ασχολείται με την εγκατάσταση και συντήρηση μιας μονάδας φυσικού αερίου, γιατί οι χώροι είναι συνήθως κλειστοί, χωρίς φωτισμό, γι’ αυτό θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας. Συνεργάζεται με τους βοηθούς του για την τοποθέτηση των σωληνώσεων και των θερμαντικών σωμάτων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνικός αερίων καυσίμων πρέπει να είναι ιδιαίτερα μεθοδικός, υπέυθυνος, προσεκτικός, επινοητικός, ευσυνείδητος και να έχει καλή υγεία και σωματική αντοχή. Επίσης είναι απαραίτητο για λογους ασφαλείας να εκτελεί με ιδιαίτερη προσοχή την εργασία του σε όλα τα επίπεδα. Η συνέπεια και η προθυμία να εξυπηρετεί τους πελάτες του είναι στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Τέλος, πρέπει να διαθέτει σωματική αντοχή, γιατί πέραν της κοπιαστικής εργασίας του είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει και βαριά αντικείμενα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά τους δικαιώματα κατοχυρώνονται από το Π.Δ. 55 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 44 Α’ στις 1-3-2000. Για τους νέους τίτλους σπουδών των αναμένεται υπουργική απόφαση περί ισοτιμίας τους με τους παλαιούς τίτλους σπουδών των ΤΕΕ.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί σε οικοδομικές επιχειρήσεις και τεχνικές εταιρείες ή εταιρείες που εμπορεύονται είδη θέρμανσης, σε εργοστάσια και να συνεργαστεί με εργολάβους οικοδομών και πολιτικούς μηχανικούς, ως τεχνικός μικρομεσαίας ή και μεγάλης επιχείρησης, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Οι προoπτικές για την ειδικότητα αυτή διαγράφονται μάλλον θετικές. Μπορεί, επίσης, να εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δική του επιχείρηση αναλαμβάνοντας την εγκατάσταση θερμικών συστημάτων με το συνεργείο του. Οι προοπτικές απασχόλησης για το επάγγελμα αυτό είναι ευνοϊκές.

Αφήστε μια απάντηση

© 2023 ένα blogs του 1ου ΕΠΑΛ Διονύσου – "Ζήνων"   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων