ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ  ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρακαλώ να  λάβετε  γνώση των επισυναπτομένων  εγγράφων

Μαθητές:

https://register.sch.gr/students/   (σελίδα 9)

Ο μαθητής θα δίνει στη παραπάνω φόρμα εγγραφής τα στοιχεία του, όπως αυτά αναγράφονται σε έλεγχο προόδου τριμήνου.

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου, μπορεί να τον αφήσει κενό.

ex_apostaseos_ekpaideysi

e_0

Αφήστε μια απάντηση