Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση για τον εμβολιασμό στη μαθητική κοινότητα την τρίτη 21/9/2021 και ώρα 16:00 μμ

Eκδήλωση για εμβολιασμούς