Β΄ φάση κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών, ανανέωσης εγγραφών και μετεγγραφών για το σχολικό έτος 2021-2022 από την Τετάρτη 01-09-2021 και ώρα 12:00 έως και τη Δευτέρα 06-09-2021 και ώρα 23:59.

Επισημαίνεται, ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους, καθώς επίσης και η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο ΕΠΑΛ Σερβίων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τηλέφωνο 2464021518.

Κινητό τηλέφωνο Διευθυντή Κυριάκου Μ. Τσολακίδη: 6977997780