Πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2020-21, Εξεταστικού Κέντρου Κοζάνης

Πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης – Αθλημάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κοζανη