1ο ΕΠΑ.Λ Σερβίων

50 500 Σέρβια – Κοζάνης

Τηλ.: 2464021518

Fax.: 2464021445

E-mail.: mail@1epal-servion.koz.sch.gr