Εργαστήριο Βρεφονηπιοκόμων

Περιγραφή Επαγγέλματος: Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά πάντοτε με την εποπτεία του βρεφονηπιοκόμου ή νηπιαγωγού:

  • παρέχει πλήρη φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας
  • βοηθά την ολόπλευρη σωματική, ψυχική, λεκτική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους
  • φροντίζει παιδιά με ιδιαιτερότηττες
  • εφαμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο σχετικά με την ψυχαγωγία του παιδιού
  • παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις
  • συμπληρώνει την ατομική καρτέλα του παιδιού και κρατά αρχεία
  • δίνει συμβουλές στους γονείς η κηδεμόνες του παιδιού

Συνθήκες Εργασίας:Η βοηθός βρεφονηπιοκόμου, εργάζεται σε ευχάριστο περιβάλλον, που μπορεί να είναι σε βρεφονηπιακό σταθμό ή σε σπίτια. Η εργασία της βρεφονηπιοκόμου δεν θεωρείται κουραστική, είναι όμως πολύ υπεύθυνη, επειδή έχει να κάνει με τη φροντίδα και την ασφάλεια βρεφών και νηπίων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:Η αγάπη στα παιδιά, η δημιουργικότητα και η φαντασία, η υπομονή, η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η δυνατότητα να ακολουθεί οδηγίες και εντολές, η ψυχραιμία σε δύσκολες καταστάσεις, αποτελούν βασικά προσωπικά χαρακτηριστικά και η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών είναι προσόντα που χαρακτηρίζουν τη βρεφονηπιοκόμο.