Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Σχολικού έτους 2015-2016

Κοντοδήμου Δέσποινα Πρόεδρος
Δαλαγιώργου Σταματία Αντιπρόεδρος
Πλιάτσιου Μάρθα Μέλος
Καραδίσογλου Ιορδάνης Μέλος
Στραβογιάννη Βασιλική Μέλος