Αρχική » Τομείς » ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ » ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρόγραμμα Σχολείου

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Ηλεκτρονική Τάξη

Ηλεκτρονική Τάξη

Εσωτερική σύνδεση //10.12.21.11/eclass361

Μετακινήσεις ΚΤΕΛ

Μετακινήσεις ΚΤΕΛ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η Ειδικότητα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών απευθύνεται  σε νέους & νέες με τεχνικό προσανατολισμό.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

  • Χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέ­τρα προστασίας και υγιεινής.
  • Εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και οδηγιών λειτουργίας και ασφαλείας  των εργαλειομηχανών.
  • Εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργα­σίας σε εργαλειομηχανές.
  • Επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργα­λεία, συσκευές, υλικά).
  • Καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεων του.
  • Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά.
  • Παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα.
  • Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατά­σταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και -κατά περίπτωση- την επισκευή μηχανών παραγω­γής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών.
  • Είναι ικανός να απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιο­τεχνίες κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτης συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού

smart_school_logo


Σχολιάστε

Ημερολόγιο Εργασιών

Ημερολόγιο Εργασιών

Σαν σήμερα

  1. 23/09/2000: Ο Πύρος Δήμας κατακτά το τρίτο του συνεχόμενο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο, στην κατηγορία των 85 κιλών της άρσης βαρών, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων