Αρχική » Τομείς » ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ » ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρόγραμμα Σχολείου

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Ηλεκτρονική Τάξη

Ηλεκτρονική Τάξη

Εσωτερική σύνδεση //10.12.21.11/eclass361

Μετακινήσεις ΚΤΕΛ

Μετακινήσεις ΚΤΕΛ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας θερμικών εγκαταστάσεων θα είναι ικανοί να ασχοληθούν με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση, τον έλεγχο και την επισκευή δικτύων σωληνώσεων για την εξαναγκασμένη ή φυσική κυκλοφορία ρευστών (με τις απαραίτητες συσκευές και όργανα) ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες, τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς.

Μπορούν να απασχοληθούν σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρασφάλειας και θέρμανσης κτιρίων, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες – βιοτεχνίες, τεχνικές, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων).

Κατά την άσκηση του επαγγέλματός του ο Θερμοϋδραυλικός και Συντηρητής Κεντρικής Θέρμανσης ενεργεί υπεύθυνα, εμπρόθεσμα και με επαγγελματική δεοντολογία ακολουθώντας τις παρακάτω αρχές:

 1. Ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες του μελετητή και του κατασκευαστή.
 2. Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων, του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος.
 3. Χρησιμοποιεί με ορθολογικό τρόπο τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου.

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του Συντηρητή Κεντρικής Θέρμανσης είναι τα εξής :

 • συντήρηση – επισκευή λέβητα,
 • έλεγχος καύσης στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων,
 • εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας,
 • συντήρηση- επισκευή μηχανικών μερών (αντλίας, μπεκ, κτλ)
 • συντήρηση- επισκευή ηλεκτρικών μερών (φωτοκύτταρο, μετασχηματιστής, προγραμματιστής εκκίνησης, ανεμιστήρας) του καυστήρα,
 • καθαρισμός-μέτρηση του ελκυσμού της καπνοδόχου-έλεγχος καυσαερίων,
 • έλεγχος, ρύθμιση, καθαρισμός και αντικατάσταση εξαρτημάτων και συσκευών του δικτύου και των εξαρτημάτων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (θερμοστάτη αντιστάθμισης, ηλεκτροβάνας, ωρομετρητή, θερμοστάτη χώρου κτλ),
 • εγκατάσταση υδραυλικής και ηλεκτρολογικής συνδεσμολογίας του εναλλάκτη θερμότητας (boiler) για την παραγωγή θερμού νερού χρήσης,
 • σύνταξη προγραμμάτων συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης,
 • δοκιμές και έλεγχος καλής λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης-απόδοσης θερμικών συστημάτων.

Επαγγελματικές προοπτικές:
Ο Τεχνικός Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων & Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης μπορεί να εργαστεί ως ειδικευμένος τεχνίτης επιπέδου 3, είτε αυτοαπασχολούμενος (ελεύθερος επαγγελματίας) είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας ως μέλος ή προϊστάμενος σε:

 • Σε τεχνικά γραφεία ή συνεργεία που ασχολούνται με εγκαταστάσεις ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και σχετικές εφαρμογές στη βιομηχανία
 • Σε καταστήματα εμπορίας εξοπλισμού κεντρικής θέρμανσης.
 • Σε Υπηρεσίες και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα ( ύδρευσης,άρδευσης,αποχέτευσης,επεξεργασίας λυμάτων ,θέρμανσης,πυρασφάλειας κλπ.)
 • Σε εγκαταστάσεις θέρμανσης-ύδρευσης-αποχέτευσης -πυρασφάλειας κτιρίων
 • Συντηρήσεις κεντρικής θέρμανσης κτιρίων (κατοικιών, βιομηχανιών, βιοτεχνιών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κτλ.)
 • Υπηρεσίες και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα που διαθέτουν εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης.

smart_school_logo


Σχολιάστε

Ημερολόγιο Εργασιών

Ημερολόγιο Εργασιών

Σαν σήμερα

 1. 25/10/1822: Αρχίζει η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου από τους Ομέρ Βρυώνη και Κιουταχή.
  Στο πλευρό των Οθωμανών και οι έλληνες οπλαρχηγοί Βαρνακιώτης, Μπακόλας, Ίσκος, Ράγκος και Βαλτινός.
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων