Επιλογή πρακτορείου για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή του ΕΠΑΛ Πολυγύρου στην Καβάλα

Σας γνωρίζουμε ότι κατά το άνοιγμα των προσφορών, της με αριθμό 114/04-04-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στις 24/04/2024 στην Καβάλα, από την αρμόδια επιτροπή του σχολείου μας, μειοδότησε αυτή που έκανε το Γραφείο Γενικού Τουρισμού PETKOGLOU TOURS.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία.

Ο Διευθυντής

Κωνσταντίνος Γρέκος.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση