Απονομή Διαπίστευσης Erasmus έτους 2023 στο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ) Πολυγύρου

Στο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ) Πολυγύρου απονεμήθηκε, από το Ι.Κ.Υ., Διαπίστευση Erasmus έτους 2023, καταλαμβάνοντας την 7η θέση μεταξύ των 30 σχεδίων που πιστοποιήθηκαν (υποβλήθηκαν 96 σχέδια), με βαθμολογία 93/100 στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η διάκριση αυτή θα αποφέρει πολλά οφέλη στη σχολική μονάδα, καθώς εξασφαλίζει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια σταθερή χρηματοδότηση για δραστηριότητες κινητικότητας υψηλής ποιότητας των μαθητών/τριων και εκπαιδευτικών που θα υλοποιηθούν στο διάστημα αυτό.

Στόχοι του Ε.Κ. είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης ειδικών για κάθε επάγγελμα δεξιοτήτων καθώς και η ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων, η ενίσχυση των γλωσσικών, εγκάρσιων και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας και μάθησης των μαθητών και μαθητριών καθώς και η ενδυνάμωση του ρόλου των εκπαιδευτικών προκειμένου να αναβαθμίσουν και να αναπροσαρμόσουν τις δεξιότητές τους στις μεταβαλλόμενες ψηφιακές τεχνολογίες και σε νέες εκπαιδευτικές πρακτικές.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση