Άρθρα με ετικέτα ‘Εξετάσεις’

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία που αφορούν σε γνωστοποιήσεις δημοσιεύσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ΠΔ 56/2016 και της ΥΑ με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπ’ αριθμ. 88070/Δ4/04-06-2015 (Β’ 1053) υπουργική απόφαση με θέμα  «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄,… (συνέχεια…)

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016. Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών.