30 Σεπ 2016

ΠΔ 50/1996 – ΦΕΚ 45/1996

Συντάκτης: Λάμπρος Μπουκουβάλας | Κάτω από: Εκπαιδευτικοί, Νομοθεσία

Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβόθμιας και Δευτεροβόθμιας Εκπαίδευσης (fek 46-1996 pd 50).

 • Άρθρο 1. Κατηγορiες μεταθέσεων
 • Άρθρο 2. Κατηγορίες τοποθετήσεων
 • Άρθρο 3. Αρμόδια όργανο για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις
 • Άρθρο 4. Πίνακες οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού
 • Άρθρο 5. Περιοχές μετάθεσης
 • Άρθρο 6. Αιτήσεις – Προθεσμίες
 • Άρθρο 7. Εκτέλεση και γνωστοποίηση των μεταθέσεων
 • Άρθρο 8. Γενικές προϋποθέσεις μετάθεσης
 • Άρθρο 9. Μεταθέσεις στα Πειραματικά Σχολεία
 • Άρθρο 10. Αμοιβαίες μεταθέσεις
 • Άρθρο 11. Μεταθέσεις σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ)
 • Άρθρο 12. Μεταθέσεις από περιοχή μετάθεσης σε άλλη περιοχή μετάθεσης
 • Άρθρο 13. Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης
 • Άρθρο 14. Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών
 • Άρθρο 15. Μεταθέσεις σε σχολεία της ίδιας περιοχής
 • Άρθρο 16. Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις
 • Άρθρο 17. Καταργητικές και τελικές διατάξεις

Ετικέτες:

Τα σχόλια είναι κλειστά.