Άρθρα με καρτέλα "Α ΕΠΑΛ"

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ»

Στα πλαίσια της Ερευνητικής Εργασίας με θέμα «Ανακύκλωση – Τρόπος ζωής», οι μαθητές της Α’ τάξης του Ναυτικού ΕΠΑΛ Οινουσσών εργάστηκαν σε ομάδες, αλλά και ατομικά.

Πραγματοποίησαν έρευνα μέσα στο Διαδίκτυο σχετικά με το τι είναι η Ανακύκλωση, ποια είδη ανακυκλώνονται και ποια είναι τα οφέλη της Ανακύκλωσης για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον.

Επίσης, συντάξανε Ερωτηματολόγια τα οποία μοιράσανε στους μαθητές του Σχολείου, αλλά και σε κατοίκους του νησιού.  Τα στοιχεία που συλλέξανε τα καταχωρήσανε και τα επεξεργαστήκανε σε Η/Υ.

Παράλληλα, συλλέξανε απορρίμματα από το χώρο του Σχολείου, αλλά και από άλλους κοινόχρηστους χώρους του νησιού (δρόμους, παραλίες, χωράφια) και τα υλικά που συγκέντρωσαν τα ξεχώρισαν σε ανακυκλώσιμα και μη.  Τα ανακυκλώσιμα υλικά τα προώθησαν στο Δήμο με σκοπό την αποστολή τους στη Χίο για περαιτέρω επεξεργασία.

Ακόμη, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στην επιχείρηση «Ανακύκλωση Χίου» στη Χίο,  όπου ενημερώθηκαν και παρακολούθησαν τη διαδικασία ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού και αλουμινίου.  Επισκεφθηκαν επίσης και τη μονάδα Ανακύκλωσης του νάυλον, όπου παρακολούθησαν τη διαδικασία κατασκευής των νάυλον σακκουλών από ανακυκλώσιμη ύλη.

Επιπρόσθετα, μία ομάδα μαθητών δημιούργησε Αφίσσα με θέμα την Ανακύκλωση.

Τα αποτελέσματα των Ερωτηματολογίων, καθώς και σύνοψη των εργασιών τους, οι μαθητές τα περιέλαβαν στην τελική εργασία τους την οποία παρουσίασαν στην ειδική εκδήλωση που οργάνωσε το Σχολείο.

Για την παρουσίαση πατήστε παρακάτω.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ!

Ετικέτες: , ,

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 )

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Σχ. Έτος:   2012-2013                                                                                               ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          ΕΠΑΛ  ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ»

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ) ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)
ΠΑΝΤΙΚ ΗΡΩ ΠΕ 09 2 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ ΝΑΙ ΟΧΙ
ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ 06 2 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ ΟΧΙ ΟΧΙ

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
–          Τι είναι η Ανακύκλωση, για ποιο λόγο γίνεται, ποια υλικά ανακυκλώνονται;-          Τα οφέλη της ανακύκλωσης για την οικονομία, το περιβάλλον κλπ

–          Να διερευνηθεί η δυνατότητα προμήθειας και εγκατάστασης κάδων ανακύκλωσης στο νησί των Οινουσσών.

–          Να επιχειρηθεί μία εκστρατεία ενημέρωσης των κατοίκων για την ανάγκη της ανακύκλωσης στη σημερινή εποχή.

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

Το θέμα επιλέχθηκε με κριτήριο την απουσία της ανακύκλωσης από τον τόπο,  την ιδιαίτερη αναγκαιότητά της λόγω των συνθηκών του τόπου, καθώς και το ενδιαφέρον των μαθητών για  το συγκεκριμένο θέμα.

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ  (μέχρι 200 λέξεις)

–          Οι μαθητές μέσω έρευνας στο Internet και στο Δήμο Οινουσσών θα ανακτήσουν πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω ερωτήματα.-          Θα συντάξουν Ερωτηματολόγια, θα τα επεξεργαστούν στο Excel και θα συνάγουν συμπεράσματα.

–          Στα πλαίσια του Project θα συμβάλλουν στον καθαρισμό των ακτών του νησιού και  θα διερευνήσουν τη δυνατότητα απόκτησης και τοποθέτησης ειδικών κάδων σε συγκεκριμένα σημεία.

–          Στο τέλος, θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους σε μορφή Power Point.

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)

–          Οι μαθητές μετά το πέρας του Project θα είναι σε θέση να εξηγούν τι είναι η Ανακύκλωση, ποια υλικά ανακυκλώνονται και γιατί, ποια είναι τα οφέλη της Ανακύκλωσης για την κοινωνία και το περιβάλλον.-          Οι μαθητές θα μάθουν πώς να έρχονται σε επαφή με δημόσιους και άλλους φορείς, να διατυπώνουν ερωτήματα και να αναζητούν στοιχεία από αυτούς.

–          Μέσα από  τη συνεργασία με άλλους  (λοιπούς μαθητές, κατοίκους, τοπικούς φορείς κλπ)  θα καλλιεργήσουν το ομαδικό πνεύμα και θα αξιολογήσουν την προσφορά του κοινωνικού έργου.

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 Ο Δήμος Οινουσσών θα προσφέρει υλικά για το καθαρισμό των ακτών (σάκους απορριμμάτων, γάντια).

Εταιρία Ανακύκλωσης της Χίου θα προμηθεύσει στο Δήμο ειδικό κάδο.

Οι μαθητές θα διερευνήσουν τη δυνατότητα προμήθειας κάδων και λοιπού υλικού απαραίτητου για τη διεξαγωγή του Project,  μέσω τοπικών φορέων.

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

–          Δήμος Οινουσσών-          Τα sites εταιριών Ανακύκλωσης

–          Οτιδήποτε σχετικό μπορούν να βρουν οι μαθητές από εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, στο internet κλπ

Ετικέτες: , ,

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ετικέτες: , ,

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση