Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμα τηλέφωνα που αφορούν γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης και βοήθειας καθώς και τηλεφωνικές γραμμές που αφορούν τον Δήμο Οινουσσών.