Κατά το Σχολικό Έτος 2021-2022 διδάσκουν οι κάτωθι εκπαιδευτικοί: 

Παπαλαμπροπούλου Γεωργία ΠΕ90 Διευθύντρια / Ναυτικών Μαθημάτων
Κωστάκης Ιωάννης ΠΕ03 Αναπληρωτής Διευθυντής/ Μαθηματικός
Φακάζης Ιωάννης ΠΕ01 Θεολόγος
Πετρογιάννη Γεωργία ΠΕ02 Φιλόλογος
Καλλιαρέκος Μιχαήλ ΠΕ04.01 Φυσικός
Κρεμμύδα Λαμπρούλα ΠΕ04.01 Φυσικός
Τσικαλουδάκη Βασιλική ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας
Καλαμάρης Κωνσταντίνος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Δάντσης Θεόδωρος ΠΕ80 Οικονομολόγος
Ξυλάς Γεώργιος ΠΕ86 Πληροφορική
Παγιατάκης Σιδερής ΠΕ90 Ναυτικών Μαθημάτων
Ρες Βασίλειος ΠΕ90 Ναυτικών Μαθημάτων

 


Κατά το Σχ. Έτος 2020-2021 δίδαξαν οι κάτωθι εκπαιδευτικοί:

Μυλωνόπουλος Χαρίτων ΠΕ11 Διευθυντής / Γυμναστής
Γιάκου Στυλιανή ΠΕ01 Θεολόγος
Φραγκάκη Ειρήνη ΠΕ02 Φιλόλογος
Αργύρης Αναστάσιος ΠΕ03 Μαθηματικός
Γαλάνης Ευστράτιος ΠΕ04 Φυσικός
Ναΐδης Παναγιώτης ΠΕ04.02 Χημικός
Αργυράκη Αγγελική ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας
Τσιλιγκριάν _ Σεδεριάδης Κυριάκος ΠΕ80 Οικονομολόγος
Καζά Μήνα ΠΕ86 Πληροφορικής
Μάνος Θωμάς ΠΕ90 Ναυτικών μαθημάτων
Παπαλαμπροπούλου Γεωργία ΠΕ90 Ναυτικών μαθημάτων
Ρες Βασίλης ΠΕ90 Ναυτικών μαθημάτων

Παράλληλα το σχολείο συμμετέχει στη δράση «Μια Νέα αρχή στα ΕΠΑΛ». Για την υλοποίηση του προγράμματος με το σχολείο συνεργάζονται: α) οι εκπαιδευτικοί Κουτσοδόντης Γεώργιος – Παντελεήμων (ΠΕ02) και Ρούσσου Χρηστίνα (ΠΕ03), οι οποίοι εφαρμόζουν εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία μέσω συνδιδασκαλίας και β) η Ψυχολόγος κα. Αμπατζιάδου Παρέσσα. η οποία ενισχύει και υποστηρίζει τους μαθητές και το έργο των εκπαιδευτικών.