Με ιδιαίτερη χαρά τα σχολεία μας ενημερώθηκαν ότι επιλέχθηκε η συμμετοχή τους στο εθνικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας , Κάνοντας Πράξη τη Συμμετοχή -ΚΣΤ΄ Σύνοδος.
Για το σχολικό έτος 2022-2023 η κεντρική θεματική του προγράμματος είναι: ¨ Αφοπλίζοντας τη Βία¨ .
Να ευχηθούμε Καλή Επιτυχία στους/στις συμμετέχοντες/χουσες μαθητές/τριες και στους/στις υπεύθυνους/νες εκπαιδευτικούς του προγράμματος .

Άλλη μια ευκαιρία απόκτη

σης νέων εμπειριών, νέων γνώσεων.
Καλοτάξιδο!!!!

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο