Με επιτυχία διεξήχθησαν οι εκλογές ανάδειξης των μαθητικών συμβουλίων.
Πριν όμως τη διαδικασία αυτή θεωρήσαμε χρέος μας να ενημερώσουμε τους μαθητές μας για το νομικό πλαίσιο των μαθητικών κοινοτήτων (Γ2/4094/23-09-1986 του Υ.ΠΑΙ.Θ.) και μέσω διαλόγου να σκεφτούν και να καταλήξουν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
Οι Μαθητικές Κοινότητες είναι κύτταρα δημοκρατικής ζωής στο Σχολείο. Αποτελούν χώρο πρωτοβουλίας, αναζήτησης και δημιουργίας. Με τη λειτουργία των Μαθητικών Κοινοτήτων κατοχυρώνεται η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, η ελευθερία της έκφρασης και η αβίαστη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή με την άσκηση στις δημοκρατικές διαδικασίες και τη δυνατότητα σχηματισμού απόψεων για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους μαθητές.
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΜΑΜΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΚΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ.