Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά υποδεχτήκαμε στα σχολεία μας τους εκπροσώπους και τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας Χίου, ΝΑΥΤΙΛΟΣ.
Πραγματοποιήθηκε Επιμορφωτική Ημερίδα στο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μας μονάδων με κεντρική θεματική ¨Η Υποστήριξη στο ρόλο του εκπαιδευτικού για τη διαχείριση των δυναμικών στην τάξη¨, ενώ παράλληλα ενημέρωση με θέμα τις ¨Εξαρτήσεις¨ σε όλους τους/τις μαθητές/τριες με ξεχωριστή προσέγγιση για τους μαθητές του Γυμνασίου και ξεχωριστή για τους μαθητές του Λυκείου.
Μέσω βιωματικών προσεγγίσεων μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί απέκτησαν κι ενίσχυσαν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους.
Ευχαριστούμε θερμά τους/τις:
κ. Ψαρούδη Γεώργιο-Κοινωνιολόγο και Επιστημονικά Υπεύθυνο,
κα Κοτσάτου Ελένη,-Κοινωνική Λειτουργό,
κ. Τσουκάρη Ευστράτιο-Κλινικό Ψυχολόγο,
και την κα Κυριάκου Μαρίνα-Κοινωνική/Κλινική Ψυχολόγο του κέντρου.
Η ιστοσελίδα του οργανισμού: