Με μεγάλη μας χαρά πληροφορηθήκαμε την επιλογή των σχολείων μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Σχολεία – Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”.
Κεντρικοί στόχοι του προγράμματος είναι η προβολή των αξιών του κοινοβουλευτισμού και της πολιτικής δημοκρατίας της Ευρώπης, η βασική εκμάθηση θεμάτων που αφορούν στη δομή, στη λειτουργία και στο ρόλο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα δε του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου καθώς και η βασική κατανόηση του πολιτικού και νομοθετικού πλαισίου της Ε.Ε.
Μέσω των διαφόρων δράσεων οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές και μαθήτριές μας ενημερώνονται για τα θεμελιώδη δικαιώματά τους ως ευρωπαίοι πολίτες, με απώτερο στόχο την ενεργή συμμετοχή τους στο “δημοκρατικό γίγνεσθαι” της Ε.Ε.
Να ευχηθούμε στους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς καλό ταξίδι στις νέες γνώσεις και στις νέες εμπειρίες.
Η Ευρώπη χρειάζεται τους νέους της, είναι το μέλλον της!Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "2022-23 European Parliament AMBASSADOR SCHOOL ΓΥΜΝΑΣΙΟ με л.T.- ΕΠ ΑÎ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ"