Χθες διεξήχθη διαδικτυακή ενημέρωση για τα Δικαιώματα του Παιδιού από την Ψυχολόγο και Ειδική Επιστήμονα της ανεξάρτητης αρχής Συνήγορος του Πολίτη, από τον τομέα/κύκλο δραστηριότητας Δικαιωμάτων του Παιδιού κα Νίκη Μπαφέ.
Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει την προάσπιση και την syn politi1προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, έτσι βάσει αυτού πραγματοποιήθηκε ένας εποικοδομητικός διάλογος κυρίως με τους μαθητές όπου πέραν των καινούριων γνώσεων και υπενθύμιση των κατεκτημένων ήταν μία αφορμή για όλους μας για «όμορφους αλλά και δύσκολους προβληματισμούς» κυρίως για θέματα διαχωρισμού του ¨Θέλω¨ από το ¨Δικαίωμα¨, που σταματά το Δικαίωμα ,που ξεκινά η Υποχρέωση και το αντίστροφο, πώς εμπλέκονται….
Ευχαριστούμε θερμά για την όμορφη αυτή αφορμή…
Τι είναι ο Συνήγορος του Πολίτη:
Συνήγορος του Πολίτη – Δικαιώματα του Παιδιού:
syn politi2 syn politi3 syn politi4