21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
Αφιερωμένο σε όλους τους Μαθητές, μικρούς και μεγάλους…
Ποτέ δεν πρέπει να παύουμε να είμαστε Μαθητές…
kavafis

 

21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

ΙΘΑΚΗ

Σά βγεῖς στόν πηγαιμό γιά τήν Ἰθάκη,
νά εὔχεσαι νἆναι μακρύς ὁ δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τούς Λαιστρυγόνας καί τούς Κύκλωπας,
τόν θυμωμένο Ποσειδῶνα μή φοβᾶσαι,
τέτοια στόν δρόμο σου ποτέ σου δέν θά βρεῖς,
ἂν μέν᾿ ἡ σκέψις σου ὑψηλή, ἂν ἐκλεκτή
συγκίνησις τό πνεῦμα καί τό σῶμα σου ἀγγίζει.
Τούς Λαιστρυγόνας καί τούς Κύκλωπας,
τόν ἄγριο Ποσειδώνα δέν θά συναντήσεις,
ἂν δέν τούς κουβανεῖς μές στήν ψυχή σου,
ἂν ἡ ψυχή σου δέν τούς στήνει ἐμπρός σου.
Νά εὔχεσαι νά ῾ναι μακρύς ὁ δρόμος.
Πολλά τά καλοκαιρινά πρωϊά νά εἶναι
πού μέ τί εὐχαρίστηση, μέ τί χαρά
θά μπαίνεις σέ λιμένας πρωτοειδωμένους·
νά σταματήσεις σ᾿ ἐμπορεῖα Φοινικικά,
καί τές καλές πραγμάτειες ν᾿ ἀποκτήσεις,
σεντέφια καί κοράλλια, κεχριμπάρια κ᾿ ἔβενους,
καί ἡδονικά μυρωδικά κάθε λογῆς,
ὅσο μπορεῖς πιό ἄφθονα ἡδονικά μυρωδικά.
Σέ πόλεις Αἰγυπτιακές πολλές νά πᾷς,
νά μάθεις καί νά μάθεις ἀπ᾿ τούς σπουδασμένους.
Πάντα στό νοῦ σου νἄχῃς τήν Ἰθάκη.
Τό φθάσιμον ἐκεῖ εἶν᾿ ὁ προορισμός σου.
Ἀλλά μή βιάζῃς τό ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά νά διαρκέσει.
Καί γέρος πιά ν᾿ ἀράξῃς στό νησί,
πλούσιος μέ ὅσα κέρδισες στόν δρόμο,
μή προσδοκώντας πλούτη νά σέ δώσῃ ἡ Ἰθάκη.
Ἡ Ἰθάκη σ᾿ ἔδωσε τ᾿ ὡραῖο ταξίδι.
Χωρίς αὐτήν δέν θἄ βγαινες στόν δρόμο.
Ἄλλα δέν ἔχει νά σέ δώσει πιά.
Κι ἂν πτωχική τήν βρῇς, ἡ Ἰθάκη δέν σέ γέλασε.
Ἔτσι σοφός πού ἔγινες, μέ τόση πείρα,
ἤδη θά τό κατάλαβες ᾑ Ἰθάκες τί σημαίνουν.
Κ.Π.Καβάφης