‘Ετοιμα τα Σακίδια Έκτακτης Ανάγκης της Σχολικής μας Μονάδας!
Ευχόμαστε να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ, η Πρόληψη όμως είναι Προστασία.
1