Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο 22710-55205
Fax 22710-55716
E-mail mail@1epal-oinouss.chi.sch.gr