Κτίριο-Υποδομές

Γενική Άποψη Κτιρίου


Εργαστήρια Πληροφορικής


Εργαστήρια Μηχανολογίας


Εργαστήρια Ηλεκτρολογίας


Εργαστήριο Φυσικοθεραπευτών


Εργαστήριο Βρεφονηπιοκόμων


Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

 


Σχεδιαστήριο


Αίθουσα Εκδηλώσεων

 


Βιβλιοθήκη


Αθλητικές Εγκαταστάσεις


Αίθουσες Διδασκαλίας


Γραφεία Διευθυντή, Καθηγητών και Προσωπικού