Νομοθεσία

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟ
2021-2022 Τροποποίηση της K.Y.A. λειτουργίας Σχολικών Μονάδων (και μέτρα προστασίας από την Covid19) ΓΠοικ_66036_β_4960_21_τροπ_ΛΕΙΤ ΣΧ
2021-2022 K.Y.A. λειτουργίας Σχολικών Μονάδων (και μέτρα προστασίας από την Covid19) ΦΕΚ Β 4187_22_ΚΥΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
2021-2022 K.Y.A. Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, 2021-2022 Κ Β 4188_ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΦΕΚ Β 4187_22_ΚΥΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
2021-2022 ΙΣΧΥΟΝ_ΘΕΣΜΙΚΟ_ΠΛΑΙΣΙΟ_ΕΠΑΛ ΙΣΧΥΟΝ_ΘΕΣΜΙΚΟ_ΠΛΑΙΣΙΟ_ΕΠΑΛ_30.9.2021