Τοποθέτηση καινούργιων μπασκετών

Πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση καινούργιων μπασκετών στο σχολείο μας σήμερα από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Οι προηγούμενες μπασκέτες αφαιρέθηκαν, καθώς κρίθηκαν ακατάλληλες για χρήση λόγω διάβρωσης.
Ευχαριστούμε, ιδιαιτέρως, όλο το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στη συντήρηση και αναβάθμιση του σχολικού χώρου.