Δράσεις προστασίας σε συνθήκες σεισμού και άσκηση ετοιμότητας, σχολ. έτος 2021-2022

Στο ΕΠΑ.Λ. Μήλου πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας από κινδύνους σε περίπτωση σεισμού:

  1. Ενημέρωση και συζήτηση των καθηγητών για τις ομάδες προστασίας και τα καθήκοντα τους σε πρόληψη και διαχείριση συνθηκών σεισμού και επικαιροποίηση του σχεδίου του ΟΑΣΠ
  2. Ενημέρωση και προετοιμασία καθηγητών και μαθητών για την ασκηση ετοιμότητας και προσομοίωσης
  3. Διεξαγωγή της Άσκησης ετοιμότητας και προσομοίωσης πού οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν με υπευθυνότητα.

Υπεύθυνος των παραπάνω δράσεων ήταν ο κ. Διαμαντόπουλος Γρηγόρης ενώ στην ενημέρωση και την οργάνωση της άσκησης ετοιμότητας συμμετείχε η κα Αντωνοπούλου Μαρία.