«

»

Μαΐ 03

Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης

Σας ενημερώνουμε ότι:
Α. Παύει να υφίσταται η υποχρέωση διενέργειας υποχρεωτικού αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για τους μαθητές/τριες και τους
εμβολιασμένους/νοσήσαντες εκπαιδευτικούς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), κατά την προσέλευσή τους στις
οικείες σχολικές μονάδες.
Β. Οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης,
υποβάλλονται σε υποχρεωτικό εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR test), με
δική τους δαπάνη.
Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά ανά
σχολική εβδομάδα, πριν από την Τρίτη. Ο έλεγχος διενεργείται έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες
πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον
και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).
Κατ’ εξαίρεση, την εβδομάδα λειτουργίας των σχολικών μονάδων, από 2 έως 6 Μαΐου 2022,
ο εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται έως και σαράντα (48) ώρες πριν την
Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022, ή την πρώτη ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα.

Γ. Οι μαθητές/τριες και οι εμβολιασμένοι/νοσήσαντες εκπαιδευτικοί και μέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) δεν
υποχρεούνται να επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr για τη δήλωση
τακτικών εβδομαδιαίων ελέγχων – παρά μόνο στην περίπτωση που είναι στενές επαφές με
επιβεβαιωμένο κρούσμα εντός ή εκτός σχολικού πλαισίου και πρέπει να δηλώσουν τα
αποτελέσματα των προληπτικών διαγνωστικών και αυτοδιαγνωστικών ελέγχων στους οποίους
πρέπει να υποβληθούν.
Οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) εξακολουθούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική
πλατφόρμα edupass.gov.gr, προκειμένου να δηλώνουν και να εκτυπώνουν – φέροντάς το
πάντα μαζί τους προκειμένου να το επιδείξουν εάν χρειαστεί- το αποτέλεσμα του
εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, στο οποίο υποβάλλονται μία φορά την εβδομάδα,
καθώς και τα αποτελέσματα των τακτικών αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self-test) στους οποίους
υποβάλλονται στην περίπτωση όπου είναι στενές επαφές με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

ΕΞΕ – 48804 – 2022 – Οδηγίες ενόψει της έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Π_θμιας και Δ_θμιας Εκπαίδευσης μετά τις διακοπές του Πάσχα

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων