«

»

Νοέ 19

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ TAMBLET

Αγαπητοί γονείς

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι 1o  ΕΠΑΛ ΜΕΤΣΟΒΟΥ προχωρά σε δανεισμό tablet . Η απόφαση επιλογής των μαθητών θα λαμβάνεται με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων/κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, οι ειδικές δυσκολίες μάθησης ή οι εξαιρετικές επιδόσεις μαθητή/τριας.

Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από την Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, ο παραλήπτης (γονέας/κηδεμόνας ) υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποίαν αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή (αναλυτική περιγραφή), αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν επιστροφής της ανωτέρω συσκευής στη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους του παραχωρήθηκε η χρήση της (π.χ. όταν λήξει η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων) ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και αφετέρου καταβολής αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιοή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της και δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στη σχολική μονάδα, από την οποία την παρέλαβε

Παρακαλούμε όσοι γονείς-κηδεμόνες προτίθενται  να δανεισθούν tablet να συμπληρώσουν τα κάτωθι έγγραφα

ΑΙΤΗΣΗ

_Υπεύθ_Δήλωση

και να τα καταθέσουν στο σχολείο.

Όσοι έχουν την δυνατότητα ας στείλουν τα έγγραφα με την υπογραφή τους(σκαναρισμένα) στο mail (mail@1epal-metsov.ioa.sch.gr)του σχολείου για να προχωρήσουμε στην επιλογή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Με την παραλαβή γίνετε και η κατάθεση των εγγράφων στην σχολική μονάδα.

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων