ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

Από Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 ,ώρα 09:00 έως και Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019,ώρα 23:59 λειτουργεί η πλατφόρμα e-eggrafes για της κατ΄εξαίρεση εγγραφές.

Από Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 09:00 έως και Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019,ώρα 23:59 λειτουργεί η πλατφόρμα e-eggrafes για της εκπρόθεσμες εγγραφές.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση