Ολοκληρώθηκε η δημιουργία και παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας της Α’ τάξης για τη φετινή χρονιά, με υπεύθυνο καθηγητή τον Δημούση Νικόλαο και θέμα τις φυσικές καταστροφές.

project – φυσικές καταστροφές