Βιβλία Γ τάξης Ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ           ΩΡΕΣ

1 Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ                               3Θ

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/24-0228_Anatomia-Fysiologia_C-EPAL.pdf

2 Υγιεινή                                                                2Θ 

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/24-0533_YGIEINI-MIKROBIOLOGIA_Α-ΜΕΡΟΣ-ΚΕΦ-1-7.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/24-0533_YGIEINI-MIKROBIOLOGIA_Β-ΜΕΡΟΣ-ΚΕΦ-8-12.pdf

3 Νοσηλευτική II                                            2Θ+10Ε 

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/Νοσηλευτική_Β-ΜΕΡΟΣ-Α-ΚΕΦ-1-5.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/Νοσηλευτική_Β-ΜΕΡΟΣ-Β-ΚΕΦ-6-7.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/Νοσηλευτική_Β-ΜΕΡΟΣ-Γ-ΚΕΦ-8-12.pdf

4 Στοιχεία Παθολογίας                                     2Θ 

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/Στοιχεία-Παθολογίας-ΜΕΡΟΣ-Α-ΚΕΦ-1-4.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/Στοιχεία-Παθολογίας-ΜΕΡΟΣ-Β-ΚΕΦ-5-9.pdf

5 Χειρουργική – Τεχνική Χειρουργείου     2Ε 

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/Τεχνική-Χειρουργείου-ΜΕΡΟΣ-Α-ΕΝΟΤ-1-3.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/Τεχνική-Χειρουργείου-ΜΕΡΟΣ-Β-ΕΝΟΤ-4-5.pdf

6 Στοιχεία Μαιευτικής-Γυναικολογίας        2Θ

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/Μαιευτική-Γυναικολογία-ΜΕΡΟΣ-Α-ΚΕΦ-1-5.pdf

https://blogs.sch.gr/1epal-lavriou/files/2019/09/Μαιευτική-Γυναικολογία-ΜΕΡΟΣ-Β-ΚΕΦ-6-14.pdf