ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α, Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

                                                 Α’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΕΣ
1 Ναυτιλιακές Γνώσεις 2

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Β’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΠΑ.Λ.

Α/Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ναυσιπλοΐα Ι – Ναυτική Μετεωρολογία 3Θ+2Ε
2 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου Ι
3 Ναυπηγία – Ευστάθεια – Πρόωση 2Θ+1Ε
4 Ναυτικά Αγγλικά Ι
6 Ναυπηγικό – Μηχανολογικό – Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
7 Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας – Μηχανοστασίου
8 Ανθρώπινες Σχέσεις – Διοίκηση Πλοίου

Γ’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΠΑ.Λ.

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΕΣ
1 Ναυτικές Μηχανές
2 Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές
3 Βοηθητικές Εγκαταστάσεις Πλοίου 3Θ+3Ε
4 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίου ΙΙ
5 Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ
6 Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου – Σχέδιο με Η/Υ
7 Τήρηση Φυλακής Μηχανοστασίου