ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ TOYOTA “MATERIAL HANDLING”.

TOYOTA 2

Την Τετάρτη 10 Απριλίου έγινε εκπαιδευτική επίσκεψη και ενημέρωση στο σχολείο μας από την κ. Μυρτώ Θεοδοσοπούλου, Υπεύθυνης ανθρωπίνου δυναμικού  στην TOYOTA “MATERIAL HANDLING”.
Ενημερώθηκαν οι μαθητές των τμημάτων Γ’ Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών και Γ’ Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Δικτύων.

Η ενημέρωση έγινε πάνω σε θέματα που αφορούν την απασχόληση στις σημερινές σύγχρονες επιχειρήσεις σε σχέση με τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, τις εργασιακές σχέσεις, το management, τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις αλλά και τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η προσωπικότητα του σύγχρονου απασχολούμενου.

Υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από τους μαθητές οι οποίοι και συμμετείχαν ενεργά στην ενημέρωση.

Ευχαριστούμε την κ. Θεοδοσοπούλου για τις πληροφορίες που μετέδωσε στους μαθητές μας καθώς και όλους τους συμμετέχοντες (μαθητές και εκπαιδευτικούς).