Εκπαιδευτική επίσκεψη της Α’ Λυκείου στο Designer Outlet / Smart Park στα Σπάτα.

maxresdefault

Την Παρασκευή 29/03/2024 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη της Α’ Λυκείου στο Designer Outlet / Smart Park στα Σπάτα. Με την άφιξη μας οι μαθητές προχώρησαν σε διεξαγωγή έρευνας για την κατανόηση των προτιμήσεων και συμπεριφορών των καταναλωτών. Καθοδηγούμενοι από τους καθηγητές τους, οι μαθητές χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες και πλησίασαν τους επισκέπτες του εμπορικού. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε, είχε δημιουργηθεί στην τάξη με τη βοήθεια των ίδιων των μαθητών και είχε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ανοιχτού τύπου και κλίμακες αξιολόγησης. Παράλληλα, μας συνόδευσαν δύο μαθήτριες από το τμήμα υγείας, οι οποίες ενημερώθηκαν από το φαρμακείο του εμπορικού κέντρου σχετικά με τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τις διαδικασίες πρώτων βοηθειών. Εκτός από τις δομημένες δραστηριότητες και την έρευνα που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της εκδρομής, οι μαθητές είχαν επίσης ελεύθερο χρόνο για να εξερευνήσουν το εμπορικό κέντρο ανεξάρτητα.

Πίσω στο σχολείο οι μαθητές θα εμβαθύνουν στην ανάλυση των δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα ευρήματα θα παρουσιαστούν σε μορφή διαγραμμάτων και θα μεταφραστούν στα αγγλικά.