ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΠΥΡΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΒΕΤΕΛ Α.Ε.

ΑΒΕΤΕΛ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Η ΑΒΕΤΕΛ Α.Ε. , Βιομηχανία Επιγραφών και Μεταλλικών κατασκευών, με Ηγετική  παρουσία στην ελληνική αγορά και έδρα στον Ασπρόπυργο, επιθυμεί να προσλάβει:

 • (1) έναν Ηλεκτρολόγο ή Βοηθό Ηλεκτρολόγου
 • (1) έναν Βαφέα
 • (1) έναν Ηλεκτροσυγκολλητή
 • (1) έναν Χειριστή Κλαρκ
 • (1) έναν Χειριστή Στράτζας
 • (1) έναν Μονταδόρο
 • (1) έναν Τεχνίτη Γενικών Καθηκόντων

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Κάτοχος ΙΧ

Παροχές:

 • Σταθερό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@spyridesgroup.gr

Πληροφορίες: 6942460295