ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΝΤΕΣ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Οι μαθητές οι οποίοι δεν συμμετείχαν λόγω ασθένειας (αποδεδειγμένα, δηλ. προσκόμισαν στο σχολείο τα αντίστοιχα ιατρικά έγγραφα) σε κάποιο μάθημα στις εξετάσεις μπορούν να εξεταστούν σε αυτό την Πέμπτη 8/6/2023 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ